index

                                       
ที่อยู่ผู้ติดต่อ ข่าวสารและกิจกรรม MU-BME สัมมนา
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 3 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0-2441-4255
โทรสาร 0- 4414254

Email: wachiraporn.tho[AT]mahidol.ac.th  
โทรศัพท์: 0-2889-2138 ต่อ 6351-2, 6367  
โทรสาร: 0-2889-2138 ต่อ 6367

หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก” โดยผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน i,Medbot 2014 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วันที่ 13 กันยายน 2557: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์และหัวหน้า ห้องปฏิบัติการระบบอัจฉริยะเพื่อการแพทย์ ...
main
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลมหิดลในสาขาการประดิษฐ์ แก่ คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  
10 กรกฎาคม 2557: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556 ...
main
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล  
3 สิงหาคม 2557 : นาย นัฐพร อินทวชิรารัตน์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี ประจำปี 2556 วิทยานิพนธ์เรื่อง TOE CLEARANCE DURING ...
main
BME ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก Liverpool John Moores University  
8 ตุลาคม 2556: ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก Liverpool John Moores University (LJMU) ประเทศอังกฤษ นำโดย Prof. Xun Chen ...
main
BME ต้อนรับผู้มาเยือนจากประเทศเม็กซิโก  
3 ตุลาคม 2556: คณะผู้แทนจาก Monterrey Institute of Technology and Higher Education (ITESM) ประเทศเม็กซิโก นำโดย Ing. Joaquin Guerra รองคณบดีหลักสูตรนานาชาติ ...
main
นักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์และ ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ คว้ารางวัล Champion Awards ในงาน i -CREATe ณ ประเทศเกาหลี  
30 สิงหาคม 2556: “Ankle-Foot Passive Motion Device for Footdrop” สิ่งประดิษฐ์คิดค้นโดยนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์และผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ได้รับรางวัล Champion Awards ในงาน ...
main
ไจโรโรลเลอร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์จาก ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ คว้ารางวัลเหรียญทองจาก Taipei International Invention Show & Technomart  
29 กันยายน 2556: ผศ.ดรปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมสมาชิก AIM LAB ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากสิ่งประดิษฐ์ ไจโรโรลเลอร์: อุปกรณ์บำบัด ...
main
 

ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
รายการ Change ตอน : โลกของหุ่นยนต์ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
นำเสนอ...

ชมรายการฉบับสมบูรณ์ที่นี่

 

ผศ.ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
รายการ Change ตอน : มหัศจรรย์คลื่นไฟฟ้าสมอง
นำเสนอนวัตกรรมงานวิจัยในการเชื่อมต่อสัญญาณสมองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ

ชมรายการฉบับสมบูรณ์ที่นี่

 

ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ
รายการ Change ตอน :หุ่นยนต์เปลี่ยนชีวิต
นำเสนอระบบอัจฉริยะในทางการแพทย์ผ่านการพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถคิด และตอบโต้อย่างอัตโนมัติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติก

ชมรายการฉบับสมบูรณ์ที่นี่

   
โอกาสสดใส การแลกเปลี่ยนและฝึกงาน ต่างประเทศ ของ นศ. ป.ตรี MU-Biomed
 
ในปีการศึกษานี้ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป็นอย่างมาก จึงมีการแลกเปลี่ยนและฝึกงานต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ่ ที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก นับเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในปี 2556 นี้
main

นายเกศภัท เวชศิลป์และนางสาวสุจิตรา พันทวี นักศึกษาปริญญาโทได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบ poster ดีเด่นในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรงจอมเทียน ปาล์มบีช แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จ. ชลบุรี โดยนายเกศภัท เวชศิลป์นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ...
main
ซอฟต์แวร์อิ่มเอม ของ ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ และสมาชิก AIM LAB คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท ในโครงการ “นวัตกรรมวาณิชย์ภาคค้นหา Thai IT Tycoon 2012”  
ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมสมาชิก AIM LAB ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท จากการส่งแผนธุรกิจของซอฟต์แวร์อิ่มเอม ...
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Department of Bioengineering, National University of Singapore ร่วมกันจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อจัดทำโครงงานวิจัยร่วมกันระหว่างทั้ง 2 สถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Tow Siew Lok ผู้แทน Prof. James Koh หัวหน้าภาควิชา Bioengineering จาก National University ...
main
โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมระดับนานาชาติ เรื่อง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และสมอง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย Kyushu
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ ร่วมมือกับ Graduate School of Systems Life Sciences ...
main
นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คว้ารางวัล Top Score on Presentation ในงาน TESA Top Gun Rally 2012
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่3-4 ที่สร้างผลงานคว้ารางวัล Top Score on Presentation ในกิจกรรมการประชันทักษะทางด้าน ...
main
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2555
น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ วรขจิต และน.ส.จิดาภา ชาวปากน้ำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ประจำปี 2555 ...
main

วันที่: 25 พฤษจิกายน 2557
Asst.Prof.Dr. Bunyong Rungroungdouyboon
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Thammasat Univerity
Creative Engineering Design and Development , ...
main

วันที่: 18 พฤษจิกายน 2557
Sirinart Chomean Ph.D.
Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Science, Thammasart University
Biosensors for thalassemia detection , ...
main

วันที่: 11 พฤษจิกายน 2557
Dr. Mayuree Chanasakulniyom
Center for Innovation Development and Technology Transfer Faculty of Medical Technology Mahidol University
Microfluidic devices for actual cell and artificial cell studies , ...
main

วันที่: 4 พฤษจิกายน 2557
Porramate Chumyim Ph.D.
Thailand Advanced Institute of Science and Technology (THAIST)
At present, one fast-growing sector which is vital to support healthcare quality , ...
main
Copyright © 2014, Faculty of Engineering, Mahidol University