index

                                       
ที่อยู่ผู้ติดต่อ ข่าวสารและกิจกรรม MU-BME สัมมนา
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 3 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0-2441-4255
โทรสาร 0- 4414254

Email: wachiraporn.tho[AT]mahidol.ac.th  
โทรศัพท์: 0-2889-2138 ต่อ 6351-2, 6367  
โทรสาร: 0-2889-2138 ต่อ 6367

เข้าร่วมโครงการ “สัมมนาและเผยแพร่การเรียนการสอนวิชาโครงงาน  
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ “สัมมนาและเผยแพร่การเรียนการสอนวิชาโครงงาน” โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นเจ้าภาพ ...
main
โครงการ “สัมมนาโลกสวยด้วย Biomed ประจำปี 2558  
เมื่อวันที่ 19-24 พฤษภาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสัมมนา “โลกสวยด้วย Biomed ประจำปี 2558” ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี ขึ้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ภาควิชาฯวิจัยและพัฒนา และทราบ...
main
ต้อนรับตัวแทนจาก Molnlycke Health Care (Thailand) Ltd  
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับตัวแทนจาก Molnlycke Health Care (Thailand) Ltd. บริษัทผู้ผลิตเสื้อคลุมผ่าตัดและแผ่นคลุมผ่าตัดแบบใช้ครั้งเดียว ...
main
   
 

ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
รายการ Change ตอน : โลกของหุ่นยนต์ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
นำเสนอ...

ชมรายการฉบับสมบูรณ์ที่นี่

 

ผศ.ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
รายการ Change ตอน : มหัศจรรย์คลื่นไฟฟ้าสมอง
นำเสนอนวัตกรรมงานวิจัยในการเชื่อมต่อสัญญาณสมองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ

ชมรายการฉบับสมบูรณ์ที่นี่

 

รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ
รายการ Change ตอน :หุ่นยนต์เปลี่ยนชีวิต
นำเสนอระบบอัจฉริยะในทางการแพทย์ผ่านการพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถคิด และตอบโต้อย่างอัตโนมัติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติก

ชมรายการฉบับสมบูรณ์ที่นี่

   
โอกาสสดใส การแลกเปลี่ยนและฝึกงาน ต่างประเทศ ของ นศ. ป.ตรี MU-Biomed
 
ในปีการศึกษานี้ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป็นอย่างมาก จึงมีการแลกเปลี่ยนและฝึกงานต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ่ ที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก นับเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในปี 2556 นี้
main

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ปีที่ 2  
วันที่ 19-21 มีนาคม 2559 : เมื่อวันที่ 19-21 มี.ค 59 อาจารย์เจษฎา อานิล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงานและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในรายการ
main
รับมอบทุนวิจัยด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วันที่ 11 มีนาคม 2559 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบ "ทุนวิจัยด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
main
วิศวะมหิดล บ้านแห่งการเรียนรู้  
วันที่ 16 มีนาคม 2559 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีกิจกรรม “วิศวะมหิดล บ้านแห่งการเรียนรู้”
main
คณะวิทยาศาสตร์เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชา  
วันที่ 8 มีนาคม 2559 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร และหัวหน้าภาควิชา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
main
งานประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 : ภาพงานประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ ได้เข้ารับรางวัลผลงาน
main
รายการสถานีประชาชน Thai PBS  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 : ภาพรายการสถานีประชาชน Thai PBS รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
main
งาน “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี พ.ศ.2559  
วันที่ 26 มกราคม 2559 : ภาพงาน “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี พ.ศ.2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำภาควิชา
main
งานแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559  
วันที่ 18 มกราคม 2559 : ภาพงานแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ
main
คณาจารย์ BME ประสบความสำเร็จ ในการประดิษฐ์ เครื่องตรวจความเค็มในอาหารและปัสสาวะ  
20 พฤษจิกายน 2557: คณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้แก่ ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์และ ดร.พรพิมล ศรีทองคำ ประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์ เครื่องตรวจสอบความเค็มในอาหารและปัสสวะ ภายใต้โครงการผลิตเครื่องตรวจสอบ
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับการเชิญจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
14 ตุลาคม 2557 : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับการเชิญจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ดำเนินการเป็นวิทยากร
main
หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก” โดยผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน i,Medbot 2014 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วันที่ 13 กันยายน 2557: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์และหัวหน้า ห้องปฏิบัติการระบบอัจฉริยะเพื่อการแพทย์ (AIM LAB) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน
main
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล  
3 สิงหาคม 2557 : นาย นัฐพร อินทวชิรารัตน์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี ประจำปี 2556 วิทยานิพนธ์เรื่อง TOE CLEARANCE DURING...
main
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลมหิดลในสาขาการประดิษฐ์ แก่ คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
10 กรกฎาคม 2557: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556...
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
19 มิถุนายน 2557: ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้แก่ BIOSENS ...
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตรการแพทย์คลินิกและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
18 มิถุนายน 2557 : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตรการแพทย์คลินิกและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะกรรมการสภาและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน
6 พฤษภาคม 2557 : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะกรรมการสภาและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้ามาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ ...
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้จัดโครงการ”นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
14 มีนาคม 2557: ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้จัดโครงการ”นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น...
main
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก National University of Singapore (NUS)  
11-22 พฤศจิกายน 2556: ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก National University of Singapore จำนวน 12 คน ภายใต้โครงการ “แลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้เชิงวิจัย...
main
BME ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก Liverpool John Moores University  
8 ตุลาคม 2556: ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก Liverpool John Moores University (LJMU) ประเทศอังกฤษ นำโดย Prof. Xun Chen...
main
BME ต้อนรับผู้มาเยือนจากประเทศเม็กซิโก  
3 ตุลาคม 2556: คณะผู้แทนจาก Monterrey Institute of Technology and Higher Education (ITESM) ประเทศเม็กซิโก นำโดย Ing. Joaquin Guerra รองคณบดีหลักสูตรนานาชาติ...
main
นักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์และ ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ คว้ารางวัล Champion Awards ในงาน i -CREATe ณ ประเทศเกาหลี  
30 สิงหาคม 2556: “Ankle-Foot Passive Motion Device for Footdrop” สิ่งประดิษฐ์คิดค้นโดยนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์และผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ได้รับรางวัล Champion Awards ในงาน...
main
ไจโรโรลเลอร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์จาก ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ คว้ารางวัลเหรียญทองจาก Taipei International Invention Show & Technomart  
29 กันยายน 2556: ผศ.ดรปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมสมาชิก AIM LAB ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากสิ่งประดิษฐ์ ไจโรโรลเลอร์: อุปกรณ์บำบัด...
main
นายเกศภัท เวชศิลป์และนางสาวสุจิตรา พันทวี นักศึกษาปริญญาโทได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบ poster ดีเด่นในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรงจอมเทียน ปาล์มบีช แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จ. ชลบุรี โดยนายเกศภัท เวชศิลป์นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ...
main
ซอฟต์แวร์อิ่มเอม ของ ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ และสมาชิก AIM LAB คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท ในโครงการ “นวัตกรรมวาณิชย์ภาคค้นหา Thai IT Tycoon 2012”  
ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมสมาชิก AIM LAB ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท จากการส่งแผนธุรกิจของซอฟต์แวร์อิ่มเอม ...
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Department of Bioengineering, National University of Singapore ร่วมกันจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อจัดทำโครงงานวิจัยร่วมกันระหว่างทั้ง 2 สถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Tow Siew Lok ผู้แทน Prof. James Koh หัวหน้าภาควิชา Bioengineering จาก National University ...
main
โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมระดับนานาชาติ เรื่อง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และสมอง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย Kyushu
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ ร่วมมือกับ Graduate School of Systems Life Sciences ...
main
นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คว้ารางวัล Top Score on Presentation ในงาน TESA Top Gun Rally 2012
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่3-4 ที่สร้างผลงานคว้ารางวัล Top Score on Presentation ในกิจกรรมการประชันทักษะทางด้าน ...
main
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2555
น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ วรขจิต และน.ส.จิดาภา ชาวปากน้ำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ประจำปี 2555 ...
main

วันที่: 5 เมษายน 2559
Tanant Waritanant
Department of Electrical & Computer Engineering, University of Manitoba, Canada
This presentation provides introductory level information on what are Optics , ...
main

วันที่: 29 มีนาคม 2559
Duangporn Polpanich, Ph.D.
National Nanotechnology Center, National Science and Technology Development Agency
Functionalized Magnetic Nanoparticles for Parasites , ...
main

วันที่: 22 มีนาคม 2559
Sarayoot Eaimkhong, PhD
Technology Management Center, National Science and Technology Development Agency
"Commercialization of life science and healthcare products , ...
main
Copyright © 2016, Faculty of Engineering, Mahidol University