ค่ายอยากเป็นวิศวะมหิดล ครั้งที่ 16

ค่ายอยากเป็นวิศวะมหิดล ครั้งที่ 16

วันที่ 3-6 เมษายน พ.ศ. 2558 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เปิดห้องปฏิบัติการและโรงประลองเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3-5 หรือเทียบเท่า เข้าร่วมโครงการค่ายอยากเป็นวิศวะมหิดล ครั้งที่ 16 เพื่อเป็นการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และลักษณะการทำงานของวิศวกรรมในโลกปัจจุบัน โดยผู้เข้าร่วมโครงการเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรและการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมที่มีความทันสมัยทัดเทียมในระดับสากล

print

1 Comment

  • เมย.ปี 60 มีค่ายอยากเป็นวิศวะมหิดลอีกมั้ยคะ รับเด็กอายุ 14 ด้วยนะคะ เด็กชายอยากมาค่ายค่ะ

    รัชรี Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *