ความร่วมมือกับภาคเอกชน

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด(มหาชน)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

ท่อตราช้าง

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)