รางวัลดีเด่นในการนำเสนอปริญญานิพนธ์

รางวัลดีเด่นในการนำเสนอปริญญานิพนธ์

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นายกีรติ ชื่นในธรรม , นายธนรัตน์ วิจิตรวงษ์ นายภานุพงศ์ อมรสิริโชค และผศ.ดร. ประวีณ ชมปรีดา อาจารย์ที่ปรึกษา เข้ารับรางวัลดีเด่น การนำเสนอปริญญานิพนธ์ในโครงการการประกวดปริญญานิพนธ์ ( TCA Senior Project Award ) จัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย รางวัลดีเด่นในการนำเสนอปริญญานิพนธ์ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นายกีรติ ชื่นในธรรม , นายธนรัตน์ วิจิตรวงษ์ นายภานุพงศ์ อมรสิริโชค และผศ.ดร. ประวีณ ชมปรีดา อาจารย์ที่ปรึกษา เข้ารับรางวัลดีเด่น การนำเสนอปริญญานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง“กำลังและความสามารถในการเสียรูปของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ภายใต้แรงคงที่และแรงกระแทก ” ในโครงการการประกวดปริญญานิพนธ์ (TCA Senior Project Award) จัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

print

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *