ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ชาวต่างประเทศ ภาคการศึกษา 1/2557 

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ชาวต่างประเทศ ภาคการศึกษา 1/2557 

Mr. Chea Sovann นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) จาก Department of Public Works and Transport ประเทศกัมพูชา ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี, ทุนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับประเทศอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน และทุนผู้ช่วยนักวิจัยจาก ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ ศึกษาทางด้านวิศวกรรมขนส่ง (Transportations Engineering) โดยมี ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Mr. Yudhanto Maharuto นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) จากกระทรวงคมนาคม ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี, ทุนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับประเทศอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน และทุนผู้ช่วยนักวิจัยจาก ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ ศึกษาทางด้านวิศวกรรมขนส่ง (Transportations Engineering) โดยมี ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Mr. Tangguh Wicaksono นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) จากกระทรวงคมนาคม ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี, ทุนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับประเทศอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน และทุนผู้ช่วยนักวิจัยจาก ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ ศึกษาทางด้านวิศวกรรมขนส่ง (Transportations Engineering) โดยมี ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Miss Kunha But นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) จากประเทศกัมพูชา ได้รับทุนโครงการ 2014 ASEA-UNINET Thailand On-Place Scholarships for Cambodia and Lao PDR ศึกษาทางด้าน () โดยมี Asst.Prof.Dr. Ranjna Jindal เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Miss Shwe Sin Ko Ko นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) จากประเทศพม่า ได้รับทุน Norwegian Scholarship for Capacity Building for Institutes in Myanmar ศึกษาทางด้านสาขาวิชา () โดยมี Asst.Prof.Dr. Ranjna Jindal เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

D2

print

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *