แนะนำนักศึกษาแลกเปลี่ยน

แนะนำนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 Mr. Ryosuke Ono ,Mr. Kazuma Ishikaw

นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาโท จาก Global Environmental Studies, Kyoto University

ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาศึกษาเพิ่มเติมประสบการณ์วิจัยร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) ในหัวข้อ A study on

current status of perfluorinated compounds (PFCs) and their precursors contamination in

industrial wastewater in Bangkok, Thailand โดยมี ผศ.ดร. สุวรรณา บุญตานนท์

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 Mr. Kazuma Ishikawa

นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาโท จาก Global Environmental Studies, Kyoto University

ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาศึกษาเพิ่มเติมประสบการณ์วิจัยร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) ในหัวข้อ Study on

current status of perfluorinated compounds (PFCs) and their precursors contamination and

formation potential of PFCs in industrial wastewater โดยมี ผศ.ดร. สุวรรณา บุญตานนท์

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 – 15 มกราคม พ.ศ. 2558 Miss Helene Lindskov Kjær

นักศึกษานักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาโท จาก Aalborg University ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

เดินทางมาศึกษาเพิ่มเติมประสบการณ์วิจัยร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) ในหัวข้อ The effects of

urban sprawl and land use change in Amnatcharoen proviceโดยมี อ.ดร. รมณีย์ ทองดารา

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

print

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *