ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 – วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558 นายวรวัฒน์ จันทร์สมบูรณ์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ Liverpool John Moores University สหราชอาณาจักร โดยเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัย รวมทั้งได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในงานวิจัยให้มีศักยภาพทัดเทียมอารยประเทศต่อไป

print

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *