ขอแสดงความยินดีอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ ได้รับทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.) ระดับปริญญาโท ประจำปี 2557 เรื่อง “การศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ” ทุนวิจัย 300,000 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.) ระดับปริญญาโท ประจำปี 2557 เรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการขนส่งและทำธุรกรรมบนอินเตอร์เนท” ทุนวิจัย 300,000 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด

ผศ.ดร. สุวรรณา บุญตานนท์ ได้รับทุนวิจัยโครงการ “Analysis of concentration of Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in Hybrid Constructed Wetland” ทุนวิจัย 330,000 บาท จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ผศ.ดร. อารียา ฤทธิมา ได้รับทุนวิจัยโครงการ “การศึกษาปัจจัยด้านปริมาณน้ำต้นทุนและปริมาณความต้องการน้ำที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ” ทุนวิจัย 33,000 บาท จาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

อ.ดร. พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล ได้รับทุนวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.) เรื่อง “การสร้างความสัมพันธ์ p-y ที่เหมาะสมสำหรับวิเคราะห์การโก่งตัวและช่วยออกแบบเสาเข็มตอกและเข็มตอกและเข็มเจาะรับแรงด้านในดินบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ทุนวิจัย 300,000 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท ชีพโก้ จำกัด (มหาชน)

อ.ดร. ณวัชร สุรินทร์กุล ได้รับทุนวิจัยโครงการ “พัฒนาวัสดุกรองในระบบบึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดสารตกค้างจำพวกยาในน้ำเสีย” ทุนวิจัย 473,000 บาท จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

อ.ดร. ตระการ ประภัสพงษา ได้รับทุนวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.) เรื่อง “การประเมินฟุตพริ้นท์น้ำของน้ำประปา จากการประปานครหลวง เพื่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน” ทุนวิจัย 300,000 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ การประปานครหลวง

print

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *