CONGRATULATIONS

E1

อ.ดร.พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล

ได้รับทุนสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการ “การศึกษาพฤติกรรมความเค้น ความเครียด และกำลังของดินเหนียวกรุงเทพอ่อนแบบแอนไอโซโทรปิกภายใต้สภาพความเค้นแบบสามมิติและ อัตราส่วนการบีบตัวคายน้ำเกินตัวหลายระดับ ทุนวิจัย 480,000 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

อ.ดร. ตระการ ประภัสพงษา

ได้รับทุนสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการ “การพัฒนาและประยุกต์ใช้วิธีการประเมินวัฎจักรแบบคอนซีเควนเซียลสำหรับอาหารและเชื้อเพลิง ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ทุนวิจัย 471,500 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยมหิดล

 

E2

อ.ดร. ยโสธร ทรัพย์เสถียร

ได้รับทุนสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการ “แบบจำลองทางกลศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์คานและแผ่นพื้นสี่เหลี่ยมขนาดนาโนโดยคำนึงถึงอิทธิพลที่หน่วยแรงที่ผิว” ทุนวิจัย 460,000 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยมหิดล

E3

อ.ดร. ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์

ได้รับทุนสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลและลดความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย” ทุนวิจัย 480,000 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยมหิดล

print

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *