ติดต่อภาควิชา

 

 

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารอำนวยการ 1 ชั้น 5
25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4
ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-889-2138 ต่อ 6501-3
โทรสาร 02-889-2138 ต่อ 6529
Hot Line : 087-7601799 
Website
http://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egee/
Facebook
https://www.facebook.com/EGEE.Mahidol