สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ว่าด้วยการส่งเอกสาร ต่างๆ กลับมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดส่งเอกสาร ทางภาควิชาฯ จึงจัดทำโปรแกรมการส่งผ่าน google docs.

https://docs.google.com/forms/d/1p4fxBu2BVgyDfQEQAXXAo6fDRnwIUazkCG9WNkLtrcY/edit      สถานที่ฝึกงาน

https://goo.gl/forms/JmoUo3yGzl8hAVao2    รายงานการฝึกงานทุกสองสัปดาห์

 

https://docs.google.com/forms/d/1tzK3CweLI4KBUiE8IxFxNI0iyg7bu3RzG7xfeA0U4zs/edit    รายงานการประเมินการฝึกงาน (กลับจากฝึกงานแล้วจึงสามารถกรอกข้อมูล)