ภาควิชาวิศวกรรมเคมี รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย
การติดต่อและสถานที่รับสมัคร : ติดต่อที่เลขานุการโครงการ คุณกาญจนา ทองสุขเสนีย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
73170 โทร. 02-889-2138 ต่อ 6101-3 โทรสาร 02-889-2138 ต่อ 6129

ดาวน์โหลดรายละเอียด