วิศวะเข้าร่วมประชุมและแสดงผลงานที่ประเทศมาเลเซียในงาน The 12th QS Conference and Exhibition 2016

15211635 10208780873092190 607256495 n  15175371 10208780873052189 1212842760 n 

     ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และดร.พัฒนาช พัฒนะศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะต่าง ๆ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 12th QS Conference and Exhibition 2016" ณ Putrajaya International Convention Center ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559

15211521 10208780873132191 60547890 n  15226636 10208780873172192 72679841 n 

     ในโอกาสนี้ ผศ. ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในหัวข้อ "Toward the Success of Engineering International Internship Program to Startup Company" และได้นำนวัตกรรมที่โดดเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น Alertz, เดินดี ไปจัดแสดงผลงานนิทรรศการอีกด้วย