คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี และพิธีเปิดห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี และพิธีเปิดห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน  คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี และพิธีเปิดห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน  คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี และพิธีเปิดห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน 

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี และพิธีเปิดห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน (ห้อง 6459) โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณบดี ผู้แทนจากคณะต่าง ๆ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี และพิธีเปิดห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน  คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี และพิธีเปิดห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน 

ภายในงานมีการจัดการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง การทำสมาธิให้จิตว่าง โดยหลวงพ่อเยื้อนขันติพโล วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์ พิธีมอบโล่และใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติบุคลากร และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับเหรียญรางวัลจาการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี และพิธีเปิดห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน  คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี และพิธีเปิดห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน  คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี และพิธีเปิดห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี และพิธีเปิดห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน  คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี และพิธีเปิดห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน  คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี และพิธีเปิดห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี และพิธีเปิดห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี และพิธีเปิดห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน