คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริญสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เนื่องในงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และในโอกาศนี้คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้มอบต้นกวักมหามงคลให้เป็นทีระลึกอีกด้วย

 

วันที่ 26 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริญสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เนื่องในงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และในโอกาศนี้คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้มอบต้นกวักมหามงคลให้เป็นทีระลึกอีกด้วย  วันที่ 26 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริญสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เนื่องในงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และในโอกาศนี้คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้มอบต้นกวักมหามงคลให้เป็นทีระลึกอีกด้วย  วันที่ 26 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริญสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เนื่องในงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และในโอกาศนี้คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้มอบต้นกวักมหามงคลให้เป็นทีระลึกอีกด้วย