ยินดีกับอ. ปัณรสี และทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คว้ารางวัลระดับสากล

    ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปัณรสี  ฤทธิประวัติ และทีมนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คว้า 2  รางวัล จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ และร่วมจัดนิทรรศการในงาน "41 st  International Exhibition of Invertions of Geneva" ที่กรุงเจนิวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส ได้แก่  ผลงานหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้น พัฒนาการเด็กออกทิสติก ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the Congratulations of the Jury) และผลงานซอฟแวร์อิ่มเอมเพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็ง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)  นับว่าเป็นผลงานของนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้ดังไกลสู่ระดับสากลจริงๆ        

    นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  ได้มีการจัดงานแถลงข่าว เรื่อง “วช. นำนักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัลระดับโลก จากกรุงเจนิวา สมาพันธรัฐสวิส” ขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติยศให้กับนักวิจัยไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ  และมอบรางวัล Thailand Award For Best International Invertion แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยที่มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมดีเด่นด้วย 

***********************************

ข่าว/ภาพ : นนท์หทัย  วรวงศ์ไกรศรี นักประชาสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

DSC 5361

DSC 5405

DSC 5409