Click 1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Click 2. ขอเชิญชวนศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่ออัพเดทฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน

 

Announce! งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

 

Click 1. บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด #รับสมัครงาน

Click 2. ทีมงาน Y.E.M. (Young Executive Management) ภายใต้บริษัท อลิอันซ์ อนุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) #รับสมัครงาน #รับนักศึกษาฝึกงาน #สหกิจศึกษา

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Click 1. ทุนการศึกษา NHK Spring (Thailand) ประจำปีการศึกษา 2564 ส่งใบสมัครได้ที่ภาควิชาของตนเอง ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564  

Click 2. มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ก.ค.2564

 

อ่านทุนการศึกษาเพิ่มเติม

 

Click! หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559