J 07 ตารางสอบ 2561 PDF Print E-mail
Written by siraprapa   
Tuesday, 02 October 2018 03:30

//**ตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 2561**//

 

1. ภาคการศึกษาต้น
 
                   *** ขอให้น้องๆ ตรวจสอบตารางสอบด้วยนะคะ หากมีชนกับ LA โปรดรีบมาแจ้งสำนักงานการศึกษานะคะ ***
 
2. ภาคการศึกษาปลาย
 
3. ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 
 
Last Updated on Tuesday, 09 July 2019 01:56