หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
******************************************************************************************

1. กิจกรรมนักศึกษา >>คลิก>>

2. ทุนการศึกษา >>คลิก>>

3. การฝึกงานภาคฤดูร้อน/สหกิจ >>คลิก>>

4. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา "กยศ" >>คลิก>>

5. นักศึกษาวิชาทหาร รด. >>คลิก>>   

6. บริการสุขภาพนักศึกษา >>คลิก>>

7. หอพักนักศึกษา >>คลิก>>

******************************************************************************************
รวมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ/การรับสมัครงานและฝึกงาน

*****************************************************************************************************

new2โครงการออกแบบและตั้งชื่อ mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expro 2019) ส่งผลงานภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 >>คลิก<<

 

new2 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ระยะเวลา 2 เดือน (4 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม)โครงการ FINDING HINO'S #3 อ่านต่อ>>>... 

new2 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2561  >>คลิกรายละเอียด<< 

 new2 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมโยธ และวิศวกรรมเครื่องกล >>อ่านต่อ...

new2 โครงการ Young Financial Star Competition 2018 สมัครภายในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ผ่านทาง https://www.set.or.th/yfs

new2 โครงการมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ร่วมส่งผลงานความดี ได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 >>ดาวน์โหลดใบสมัคร<< 

new2 งานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 ณ เมืองโซซิ สหพันธรัฐรัฐเซีย เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 **มีส่วนที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง คือ ค่าจั๋วเครื่องบินไปกลับ และค่าใช้จ่ายส่วยตัว >>รายละเอียดและใบสมัคร<< 

new2 โครงการ ASEAN INNOVATION DESIGN 2017 มีกิจกรรมเด่นภายในงาน คือ การประกวดผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนกและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยจำแนกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ เกษตรกรรมและการแปรรูปอาหาร, นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน กำหนดการจะมีขึ้นในวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2560 ณ สะหวันไอเต็ค แขวงวะหวันนะเขต สปป.ลาว หากสนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษา ภายในวันที่7 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

new2 โครงการประกวดออกแบบรถอนาคตของอีซูซุในจินตนาการ "Isuzu Creative Brains Challenge 2017" เพื่อชิงเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 200,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร พร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะ จำนวน 50,000 บาท หมดเขตส่งผลงาน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ...>>

new2 ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย >>รายละเอียดคลิก<<

new2ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความในหัวข้อ นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง >>คลิก<<

new2 ขอเชิญนักศึกษาเสนอประวัติและผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในการเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 (กรมส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว) >>ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดคลิก<<

new2 ขอเชิญนักศึกษาเสนอประวัติและผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในการเข้ารับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม)  >>ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดคลิก<<

new2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง รุ่นที่ 68 กำหนด 16 มิ.ย. - 6 ก.ค. 60 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย >>รายละเอียดคลิก<<

new2 โครงการ The Hero no Smiking Junior รุ่นที่ 1 สมัครภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 >>คลิก<<

 new2 โครงการ Green Summer Volunteer Camppaign 2017 สมัครภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 >>คลิก<<

 new2 โครงการออกแบบและประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักประกันคุณภาพการศึกษา สมัครภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 >>คลิก<<

 new2 กิจกรรม The 8th University Scholars Leadership Symposium (8th USLS) ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2560 ณ องค์กรสหประชาชาติประจำประเทศไทย ส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<< 

 new2 โครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ส่งผลงานภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ...>>

new2 ขอเชิญเข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ICDL Digital Competition ระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์ ส่งภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  อ่านต่อ...>>

new2  ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (i-CREAe 2017) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ (gSIC-AT 2017) ส่งข้อเสนอโครงการ/รายงาน ภายใน 10 เมษายน 2560 เท่านั้น >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก <<

 new2 โครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC YouthAmbassadors 2017) เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ภารกิจให้กับ สนง.ป.ป.ช. ทำกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ต่อปี รับทุนการศึกษา 5,000 บาท และมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 เมษายน 2560 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก<<

new2 โครงการประกวดแผนการตลาดดิจิทัล โครงการ U Power Digital Challenge Season 1  อ่านต่อ...>

new2 โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559  อ่านต่อ...>>

new2 โครงการประกวดสื่อรณรงค์ด้านวินัยนักศึกษา ชิงรางวัลมูลค่าทั้งสิ้น 13,800 บาท รัลผลงาน 15 ก.ค. - 10 ก.ย. 2559 >>คลิก<<

new2 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดโครงการ "ออกค่ายได้ยิ้มไปกับอายิโนะโมะโต๊ะ" เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนา(ค่ายสร้าง) >> คลิก<< 

new2 โครงการสัมมนางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รายวิชา รสวพ 602 สัมมนางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ >>อ่านต่อ...

new2  โครงการอบรมบุวมัคคุเทศก์ "MU Guide" รุ่นที่ 6 >>อ่านต่อ...

new2 คัดเลือกนักศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่อะคันตุกะสัมพันธ์ ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2559 เพื่อดูแลติดตามอำนวยความสะดวกแกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโส และคณะผู้ติดตามของแต่ละประเทศ มีค่าตอบแทนและวุฒิบัติการผ่านงาน สมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่านั้น  อ่านต่อ ...>>

new2   การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวปฎิบัติงานร่วมกัน ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและการดำเนินการภายในบัณฑิตวิทยาลัย >>คลิก<<

new2  **สรุปรายชื่อบริษัททีเข้าร่วมงาน JOB FAIR ปีการศึกษา 2558  >>คลิก<< 

new2 ประกาศสภาพัฒนาการเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2558ด้วย สภาพัฒนาการเมืองโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับ “รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ.2558” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจแก่เยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งผลงานด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดรางวัล หลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้ารับรางวัลฯ ดังนี้ รางวัล    :    โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ จำนวน 12 รางวัล
คุณสมบัติ
1. มีอายุระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31ธันวาคม 2558)
2. มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์
3. เป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีความประพฤติดี และอยู่ในโอวาทของผู้ปกครอง และครู อาจารย์
4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
5. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักบวชหรือนักพรต
6. ไม่เป็นเครือญาติใกล้ชิดกับสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
7. ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นฯ ของสภาพัฒนาการเมือง
***สนใจสามารถรับในสมัครได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

new2  **การคัดเลือกผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  : ค่ายแห่งดนตรีและเทศกาลฆ้องและเครื่องดนตรีไม้ไผ่ โดยจัดระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558 ณ เกาะลูซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.m-culture.go.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2558 เท่านั้น คุณสมบัติเบื้องต้น คือ ต้องมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านประเภทฆ้อง หรือเครื่องดนตรีประเภทไม้ไผ่ (สมัครได้เพียง 1 ประเภท) และมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  ดาวน์โหลด  >>รายละเอียด>>ใบสมัคร

new2  **รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2558 ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น จำนวน 65 ทุน >>คลิก<<รายละเอียดการรับสมัคร    >>คลิก<<ขั้นตอนการสมัคร

new2  **โครงการ "ยุวโฆษก รุ่นที่ 9"  รับสมัครนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาลและพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น ดาวโหลดน์ >>รายละเอียดโครงการ>>ใบสมัครโครงการ<<

new2  **การคัดเลือกผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  : ค่ายแห่งดนตรีและเทศกาลฆ้องและเครื่องดนตรีไม้ไผ่ โดยจัดระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558 ณ เกาะลูซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.m-culture.go.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2558 เท่านั้น คุณสมบัติเบื้องต้น คือ ต้องมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านประเภทฆ้อง หรือเครื่องดนตรีประเภทไม้ไผ่ (สมัครได้เพียง 1 ประเภท) และมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  ดาวน์โหลด  >>รายละเอียด>>ใบสมัคร

 new2 **โครงการแข่งขัน "Cabling Contest ครั้งที่ 3"  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 400,000 บาท **ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับโอกาสในการเข้าเป็นพนักงานประจำบริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไขภายหลังจบการศึกษาด้วยนะจ๊ะ   บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับ 1 ด้านระบบสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ขอเชิญนักศึกษา จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการแข่งขัน "Cabling Contest ครั้งที่ 3" แข่งขันรอบคัดเลือก กรุงเทพฯ และภาคกลาง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่http://www.cablingcontest.com/home.php?event=tab1 สมัครภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เท่านั้นนะคะ  

new2 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมทำการแข่งขัน ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2558 - 18 กันยายน 2558 รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 16 ทีม และจะปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน
2. อบรมและแถลงกติกาวันที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. แข่งขันวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
new2 ขอเชิญเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ส่งโครงการเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่งานบริหารการศึกษานะคะ >>เงื่อนไขรายละเอียด / ใบสมัคร คลิกเลยค่ะ<<

new2 โครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง (SIP) ปี 2558 ธนาคารกรุงเทพช่วยสร้างความพร้อมให้นักศึกษาไทยก้าวสู่เส้นทางอาชีพในอนาคตด้วยการเรียนรู้ที่ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นนิสิต นักศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 และจะขึ้นชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2557
2.มีความประพฤติดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
3.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่เป็นผู้ซึ่งมีสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
5.สามารถเข้ารับการฝึกงานตามที่คณะกรรมการกำหนด
การคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุน
1.คณะอนุกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะเป็นผู้ทำการสัมภาษณ์
2.คณะอนุกรรมการเสนอการเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่ออนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา
3.สำนักงานการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาภายในเดือน กรกฎาคม 2556 และจะแจ้งกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาให้ทราบต่อไป
การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
1.ขอรับใบสมัครจากงานทุนการศึกษา และกรอกใบสมัครด้วยลาดมือตนเองและเขียนข้อความบรรยายความสนใจและกิจกรรมต่างๆ ของตนเอง เช่น เหตุจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาที่ตนเรียน และงานที่จะทำเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
2.แนบรูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. หน้าตรง จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
3.สำเนาผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2556
4.ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะบดีลงนามในหนังสือรับรอง
5.ให้ผู้ปกครองของผู้สมัครรับทุนกรอกข้อความในใบรับรอง

********นักศึกษาที่สนใจสามารถสสอบถามรายละเอียด และส่งใบสมัครได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เท่านั้นค่ะ  >>รายละเอียดและใบสมัคร<

 new2 โอกาสดีๆ สำหรับน้องๆปี 3 กับโครงการฝึกงาน "Kubota Challenge Internship Program รุ่นที่ 6" เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 มีนาคม 2558 >>Download ใบสมัคร  และ  รายละเอียด >> และสารมารถสอบเพิ่มเติมหรือขอใบสมัครได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
2. ศึกษาอยู่ในสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอาชีวอนามัยความปลอดภัย (วิศวกรรมเครื่องกล/ยานยนต์/อุตสาหการ/ไฟฟ้า/โลจิสติกส์ และอาชีวอนามัน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)  กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
1. เบี้ยงเลี้ยง 500บาท/วัน
2. ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000 บาท
3. ที่พัก  กรณีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภูมิภาค และกรณ๊ฝึกงานที่โรงเงานอมตะนคร
4. รถรับ-ส่งปรับอากาศ ในเขต กทม. ปทุมธานี นนทบุรี อธุยธา สระบุรี และอ่างทอง
5. สถานพยาบาล
6. ศูนย์กีฬา

 new1 โครงการดีดี จากการไฟฟ้ฝ่ายผลิดแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับโครงการค่าย EGAT Engineer Camp ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และกองพัฒนาด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า (ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง) อ.บางประกง อ.ฉะเชิงเทรา สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 สาขาวิชา EE / ME / CE / IE โดยมี GPA 2.50 ขึ้นไป ***เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2558***หากสนใจน้องๆ สนใจสามารถรอส่งใบสมัครกับ กฟผ. ได้ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล >>ดาวน์โหลด>> รายละเอียดโครงการ >> ใบสมัคร>>

 new1"โครงการ Leadership Development Program" โดย สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสถาบันการศึกษา ซึ่งในปี 2558 กำหนดจัด จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 40 คน ดังนี้

รุ่นที่ 42  วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2558  ณ  โรงแรม/รีสอร์ท จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 43  วันที่  12-14 มิถุนายน 2558  ณ  ศูนย์ธาราพาร์ค ถ. แจ้งวัฒนะ
รุ่นที่ 44  วันที่  10-12 กรกฎาคม 2558  ณ  ศูนย์ธาราพาร์ค ถ. แจ้งวัฒนะ
หากสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ldpcpall.com หรือดาวน์โหลดรายละเอียด >>คลิก>> รายละเอียดใบสมัครและกำหนดการ

new1 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จังหวัดละ 1 คน เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย เงินทุนรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร หากสนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่งาบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 เท่านั้น >>คลิก>> รายละเอียดและใบสมัคร

new2 ด้วยมูลนิธิชัยพัฒนา จะจัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำ โดยแบ่งเป็นการประดิษฐ์กังหันลมแบบสูบน้ำด้วยพลังงานทางกล  และกังหันลมแบบสูบน้ำด้วยพลังงานทางไฟฟ้า  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวไปใช้ในการสูบน้ำในพื้นที่โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งมีอยู่ทั้วประเทศ รับสมัครระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 20 พศจิกายน 2557  โดยทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างทีมละ 150,000 บาท  และทีมชนะเลิศอันดับหนึ่ง สอง และสาม จะได้รับถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัล 100,000  80,000  และ  50,000 ตามลำดับ ติดตามได้ที่ www.chaipat.or.th

ดาวน์โหลด  >>รายละเอียดโครงการและใบสมัคร>>

new2 ด้วยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 - กันยายน 2558 >>คลิกรายละเอียดโครงการและใบสมัคร>>

new2  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "แข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557" โดยรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ไม่เกิน 5 ทีม (ทีมละ 3 คน) โดยสามารถสมัครได้ที่ www.tsi-thailand.org ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 30 กันยายน 2557 >>คลิกรายละเอียด>>

new2  ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา (ศอศ.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 3 ปี จำนวนไม่ต่ำกว่า 30 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร "คนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวไกลสู่ AEC" ในระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หากสนใจสามารถรับและส่งใบสมัครได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ >>คลิก>>รายละเอียด--ใบสมัคร

new2  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการคัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 12 ในเดือนตุลาคม 2557 ณ เมืองพยองชาง สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับสมัครภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ข้อมมูลเพิ่มเติมที่ http://chm-thai.onep.go.th สามารถรับและส่งใบสมัครได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ >>คลิก>>รายละเอียด--ใบสมัคร

new2 ด่วนจร้า!! สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการ "การจัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะภาษาพม่าให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา" ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องการะแวก โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในส่วของค่าที่พัก (แบบพักคู่) จำนวน 5 วัน รวมทั้งอาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดโครงการ สามารถสมัครได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 >>คลิกรายละเอียด>>

new2 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒน่าเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 - วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 4 คน ซึ่งแต่ละทีมจะต้องสร้างสรรค์ผลงานโดยนำเสนอแผนงานภายใต้หัวข้อ "เยาวนอาสาสืยสานพระราชดำริ" หากสนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ข้อมูลเพิ่มเติม www.rdpb.go.th / www.rdpbcamp.com / >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร>>

new2  **ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ส่งใบสมัครได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  >>ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร>>

new2  **ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดโครงการ "การแข่งขัน ซี อาร์ยู โรบอท เกมส์ ระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 "การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์อุตสาหกรรมเยาวชนทำได้" ประจำปี 2557 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 และมีกิจกรรมเข้าค่ายอบรมให้ความรู้สำหรับผู้สมัคร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยจันทรเกษม โดยสามารถตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน โดยดาวน์โหลดได้ที่ http://www.elecnet.chandra.ac.th/activity/cruRobot5.php ปิดรับสมัครภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 >> กำหนดส่ง Conceptual Design/Drawing ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 สิงหาคม 2557 (รายละเอียดโครงการติดต่อขอดูได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์)

new2  **ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2557 สามารถส่งผลงานได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 >> คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มเสนอผลงาน>>

new2  *ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษาทั่่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 กรกฏาคม - 10 กันยายน 2557 ทางเว็บไซด์ http://www.bizethics.ktb.co.th/home1.jsp โดยจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 22 กันยายน 2557

new2 ** ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการคัดเลือกเยาวชนไทย อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 2 คน เพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 69 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 22 ตุลาคม 2557 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงการต่างประเทศจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ และนครนิวยอร์ก ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าประกันสุจภาพ สำหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2557 สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mfa.go.th >>คลิก>> รายละเอียดและใบสมัคร>>

new2 ** ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จพจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน" จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2557 โดยเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 30 เมษายน 2557 โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร>>

new2 ** ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4 ใบระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก และอายุไม่เกิน 26 ปี เพื่อคัดเลือกเข้าฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพิเศษธนาคารคู่บ้านคู่เมือง รุ่นที่ 62 ประจำปี 2557 ในช่วงปิดภาคเรียนระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2557 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครได้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยสามารถขอรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร>>

new2 ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2557 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  สำหรับนักศึกษาที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัคร พร้อมแนบผลงาน/เกียรติบัตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถส่งมาที่ งานริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร>>

new2 โครงการ เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 3 เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ และเฟ้นหา "นักคิด นักพัฒนา นวัตกรรมต้นแบบ" เปิดกว้างสำหรับนิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดระดับการศึกษา อายุระหว่าง 20-35 ปี ที่มีึความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 สมัครผ่านเว็บไซต์ : www.samartsia.com และ www.nstda.or.th/bic
**กรอกใบสมัคร online
**รอการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
1. ร่างโครงการ (Proposal) ธุรกิจที่จะนำเข้าร่วมโครงการ และแผนธุรกิจ (ถ้ามี)
2. เตรียมข้อมูลนำเสนอ (Presentation) แนวคิดของผลิตภัณฑ์ และแนวคิดการทำธุรกิจ
3. หลักฐานต่างๆ ดังนี้
**สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
**สำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
**รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว
 
new2 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปภัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรม "ค่ายสมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ (V-Smart Camp) ขึ้น  เพื่อพัฒนารากฐานจิตใจ ระบบความคิด สู่การพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ โดยใช้หลักการปฏิบัติสมาธิ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการอบรม ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดกิจกรรมค่ายทั้งสิ้น 4 รุ่น ดังต่อไปนี้
        รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2557
        รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2557
        รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2557
        รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ibsclub.net/ ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท โดยส่งใบสมัครก่อนวันพุธ ของสัปดาห์ที่มีกิจกรรม รายละเอียด>>คลิก>>

new2 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการดีดี ที่ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝากมาถึงรุ่นน้องจร้า 

GDG Thailand จัดค่ายอบรมนักพัฒนาแอนดรอยด์ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน (พร้อมที่พัก) ในวันที่ 25-26 มกราคม 2557 มีวิทยากรระดับแนวหน้าทั้งไทยและต่างประเทศเป็นผู้บรรยาย ผู้เข้าร่วมได้รับการอบรมตามหัวข้อต่างๆที่สนใจทั้ง เทคนิค การออกแบบ สร้างผลงานให้เสร็จพร้อมติดตั้ง AdMob เตรียมลงสู่ Play Store

นักศึกษาที่สนใจรวมทีมไม่เกิน 5 คนเข้าร่วมสมัคร เพื่อเข้าร่วมค่ายอบรมระยะเวลา 2 วันโดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้
- ผู้เข้าร่วมจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2557
- ผู้เข้าร่วมจะต้องมีสถานะเป็นนิสิตนักศึกษาในวันที่สมัคร (ตรี โท เอก )
- ผู้เข้าร่วมมีทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรแกรมมิ่ง การออกแบบและครีเอทีฟ ธุรกิจและการตลาด
- ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมตลอดระยะเวลา 2 วัน 
- ผู้เข้าร่วมสามารถทำแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นหรือโปรโตไทป์ได้

ผู้เข้าร่วมสามารถ อ่านรายะเอียดเพิ่มเติมต่างๆได้ที่ www.gdg.in.th

new2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมงาน The Engineering Student Talent's Awards (ESTA) 2014 ด้วยสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งประเทศอินเดีย ในประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจัดให้มีกิจกรรม The Engineering Student Talent's Awards (ESTA) 2014 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการของนักศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมจะเน้นด้านความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสอบข้อสอบพื้นฐานทางวิศวกรรม ใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง โดยข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.esta.rmutt.ac.th หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัคร >>คลิก>>

new2 ข่าวสารการรับสมัครงาน และรับสมัครเข้าร่วมโครงการ>>>

** โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา (V-Cheer) ครั้งที่ 8" โดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2556 ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี รายละเอียดดังเอกสารนี้ >>คลิก>>

** โครงการ "Chang Young Engineer Camp ครั้งที่ 5" โดย บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต “ท่อตราช้าง” ในเครือ SCG โดยเป็นโครงการที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณภาพของงานระบบท่อพลาสติกและเทคโนโลยีสมัยใหม่อันเป็นพื้นฐานสำคัญของงานก่อสร้างที่มีมาตรฐานเพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ในอนาคต โดยจะตั้งบูทรับสมัครในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-18.00น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ >>ดาวน์โหลดใบสมัคร page1  /  page2 >>  ใบสมัครโครงการ CHANG YOUNG ENGINEER CAMP#5 สร้างคนค้นหาวิศวกร ครั้งที่ 5 หมดเขตรับสมัครในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 *** สามารถส่งใบสมัครมาที่งานบริหารการศึกษา เพื่อรบวรวมส่งให้กับบริษัท

**โครงการ BCT Campus Tour โดย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบูทประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงนิทรรศการให้ความรู้ เปิดรับสมัครงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเปิดรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน (มี.ค. – พ.ค. 2557) ในวันพุธที่ 14  สิงหาคม 2556 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

** บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดกิจกรรม Isuzu Community เพื่อเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมเป็นพนักงาน จัดตั้งบูทรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

** โครงการ “เยาวชนอาสา พัฒนาพลังงานชุมชน” ปี 2 โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มาหชน) โดยสามารถส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยผลงานต้องสร้างได้จริงภายใต้งบประมาณสนับสนุน จำนวน 300,000 บาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์งานบริหารการศึกษา) >>คลิก>> new2

** โครงการ Drawing Your Career with SCG career Camp โดย โครงการรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งระดับปปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าเป็นพนักงาน SCG โดยจะตั้งบูทรับสมัครในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

**บริษัท คัสคาพี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท คัสคาพี (มหาชน) ประเทศมาเลเซีย สำนักงานใหญ่ เปิดรับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์, IT, วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากสนใจสามารถดูรายละเอียด  >>คลิก>> new2

** โครงการ P&G Campus Tour 2013 ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง R432  >>คลิก>> 

** บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด มหาชน ตั้งบูทประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จทุกสาขาวิชา ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ >>คลิก>> 

** โครงการ AIS แนะแนวว่าที่บัณฑิต จากพี่สู่น้อง 2013 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง R 238 >>คลิก>> 

** บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและทำงาน >>คลิก>>   

** บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 (ฝึกระหว่าง มี.ค. - พ.ค. 57) สมัครได้ด้วยตนเองที่ www.bangchak.co.th เปิดรับสมัคร วันที่ 2 ก.ย. - 31 ต.ค. 56 (คลิ๊ก "ร่วมงานกับเรา" >>> "นักศึกษาฝึกงาน"

** ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด >>คลิกรายละเอียด>>สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารการศึกษานะคะ 

** โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ "MU Guide" รุ่นที่ 3 จัดขึ้นในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  หากสนใจ สามารถติดต่อขอลงชื่อได้ที่งานบริหารการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เท่านั้น 

** บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จำกัด จัดโครงการ "Growing With AIS ปีที่ 14" เอไอเอส เปิดรับน้องๆ นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จากทั่วประเทศเข้าสัมผัสประสบการณ์ที่มากกว่าการฝึกงานทั่วๆ ไปน้องๆ จะได้ เรียนรู้จริง ลงมือทำงานจริง กับตัวจริง เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ www.ais.co.th/internship

จัดเต็ม ! กับสิทธิพิเศษตลอดโครงการ Growing with AIS 

- เงินช่วยเหลือการเดินทาง
- หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางเพื่อโอกาสการร่วมงานกับเอไอเอสในวันข้างหน้า
- ห้องสมุด “Knowledge Station” แหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ไม่รู้จบ
- หุ่น Fit & Firm พร้อมคาราโอเกะสุด Chic ที่ AIS Chill Out Zone
- กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด และกิจกรรมเพื่อสังคม
- ต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัวเอไอเอส ด้วยค่ายสานสัมพันธ์ “GA Camp”

** บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ "Saim Kubota Challenge Summer Internship" โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปี 2557 สำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปที 3 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันนี้ - 31 ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.siamkubota.co.th/job_intern

** บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความประสงค์รับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 คน และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 คน เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน หากสนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอรรณพ / คุณธิดารัตน์ โทร 02-254-0299 ต่อ 263,328 และดำเนินการติดต่อยื่นเอกสารขอความอนุเคราะห์ฝึกงานที่งานการศึกษานะจ๊ะ 

** แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและทำงาน >>คลิก>>   

** บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 (ฝึกระหว่าง มี.ค. - พ.ค. 57) สมัครได้ด้วยตนเองที่ www.bangchak.co.th เปิดรับสมัคร วันที่ 2 ก.ย. - 31 ต.ค. 56 (คลิ๊ก "ร่วมงานกับเรา" >>> "นักศึกษาฝึกงาน"

** ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด >>คลิกรายละเอียด>>สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารการศึกษานะคะ 

new2ครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริหากสนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2556 >>ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร>>

new2 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556 >>คลิก>>   

new2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด >>คลิกรายละเอียด>>สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารการศึกษานะคะ
 
 
 
 
**new2 >>คลิก>> บริษัทสยามกลการ จำกัด มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า และอุตสาหการ โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปี (ระหว่างศึกษาอยู่ปี 2 จนสำเร็จการศึกษา) มีจำนวน 3 ทุนทุนละ 50,000 บาท ต่อปี  หากสนใจสามาถส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานบริหารการศึกษา ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เท่านั้น >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร>>
 
 
new2 >>คลิกรายละเอียด>> new2  โครงการ "เยาวชนอาสา พัฒนาพลังงานชุมชน" ปี 2 โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) สามารถส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยโครงการดังกล่าวต้องสร้างได้จริงภายใต้เงินงบประมาณสนับสนุนการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 300,000 บาท (เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างผลงงาน ค่าเดินทางค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ) 
 
new2 >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร>> new2    การคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 68 ส่งข้อมูลการสมัครภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 โดยสามารถติดต่อที่งานบริหารการศึกษา และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th 
 
new2 เชิญชวนนักศึกษา เข้าฝึกงานโครงการ True Lab Member Club  >>คลิก>>
    ( หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2556 นี้นะคะ )---หมดเขตรับสมัครแล้ว
 
new2 บมจ. ธนาคารกรุงไทย จัดจัดโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2556 new2
   จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
www.bizethics.ktb.co.th หรือโทร 02-208-8674-6 >>ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์แนะนำโครงการ>>---หมดเขตรับสมัครแล้ว
 
new2 โครงการMU-IR Ambassador2 Contest2013  >>คลิก>>รายละเอียดและใบสมัคร ---หมดเขตรับสมัครแล้ว
    หมดเขตการสมัคร วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556
 
new2  >>คลิกรายละเอียด>> โครงการ "เยาวชนอาสา พัฒนาพลังงานชุมชน" ปี 2 โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) สามารถส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยโครงการดังกล่าวต้องสร้างได้จริงภายใต้เงินงบประมาณสนับสนุนการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 300,000 บาท (เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างผลงงานค่าเดินทางค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ) >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร>>การคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 68  ส่งข้อมูลการสมัครภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 โดยสามารถติดต่อที่งานบริหารการศึกษา และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th  ---หมดเขตรับสมัครแล้ว
 
new2  สมุดโคจร EGAT POWER TRIP คนรุ่นใหม่ ใส่ใจพลังไฟฟ้า >>โอกาสพิเศษสำหรับนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ!!  กฟผ. ร่วมกับรายการ สมุดโคจร เชิญร่วมเดินทางโคจร ศึกษา เรียนรู้ และท่องเที่ยว ในเส้นทางกรุงเทพฯ-ตาก-ลำปาง >>คลิก ดาวน์โหลดกำหนดการ>>new2

สนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิ
ท่องเที่ยว เยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล จ.ตาก
ศึกษา ดูงาน การผลิตไฟฟ้า ที่ กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง
เที่ยวชมงาน เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 11
เรียนรู้วิธีการผลิตรายการโทรทัศน์ และร่วมทำ work shop
ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของ จ.ลำปาง
เงื่อนไขการร่วมโคจร
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดคณะ
2. เขียน ออกแบบ หรือนำเสนอไอเดียในการอนุรักษ์พลังงานสุดแนวในแบบคุณ ในหัวข้อ เทคนิคการประหยัดพลังงานแบบสร้างสรรค์ในมุมมองของคนรุ่นใหม่” พร้อมระบุชื่อที่อยู่ สถานศึกษา อีเมล์ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ บ.สานฟ้า จก. เลขที่ 1411 ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 หรือที่อีเมล์  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  หรือที่ inbox : www.facebook.com/samudkojorn
3. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 พ.ย. นี้
4. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากทีมงาน ภายในวันที่ 20 พ.ย.
5. ติดต่อสอบถามที่โทร. 02-530-9020-5 ต่อ 24  หรือ www.samudkojorn.com  หรือ www.facebook.com/samudkojorn

new2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เลื่อนกำหนดส่งผลงานโครงการประกวดแอนิเมชั่น ภาพยนตร์สั้น และบทความ ในโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมฯ "บัณฑิตไทยไม่โกง" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 350,000 บาท หมดเขตส่งผลงาน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัคร มาที่ สกอ. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2610 5416 หรือ >>>>Click Download รายละเอียดและใบสมัคร>>>>>new2

new2  **ส่งคลิปวิดิโอเข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม" โดย บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ //ส่งผลงานภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ms-ins.co.th//>>ดาวน์โหลดโปสเตอร์คลิก>>
 
Last Updated on Tuesday, 29 January 2019 08:33