นักศึกษาวิชาทหาร รด.                

new2 ประกาศการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2560 >>คลิก<<

        แบบฟอร์มขอผ่อนผันฯ >>คลิก<<

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
22-09-2559 -  Soldierปชส-ผอนผนทหาร 2559 resize
 
 

 

Last Updated on Wednesday, 04 January 2017 02:10