รวมภาพกิจกรรมนักศึกษา 

รวมฮิต ค่ายวิศวะ
 ค่าย First step 1 -10 
(ค่ายก้าวแรกสู่วิศวะมหิดล) 
icon click0   FirstStep#7             icon click0  FirstStep#8       
icon click0   FirstStep#9            icon click0  FirstStep#10
 ค่าย KhanNhot 1 - 17 
(ค่ายอยากเป็นวิศวะมหิดล)  
icon click0   KhanNhot#14          icon click0   KhanNhot#15       
icon click0   KhanNhot#16         icon click0   KhanNhot#17
  ค่าย IE Camp 1 - 2 
(ค่ายวิศวกรรมอุตสาหการ
icon click0  IEcamp#1                icon click0  IEcamp#2
 ค่าย Electronic Youth Camp (EYC) 
(ค่ายวิศวกรรมไฟฟ้า)                                            
icon click0 EYC 2011                 icon click0 EYC 2012
icon click0 EYC 2013                 icon click0 EYC 2014
icon click0 EYC 2015                icon click0 EYC 2016
  ค่าย E-camp  (ค่ายวิศวกรรมไฟฟ้า)
icon click0 Ecamp 2013             icon click0 Ecamp 2014
icon click0 Ecamp2015             icon click0 Ecamp2016
  ค่าย Click Camp 1 - 8 
(ค่ายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
icon click0 ClickCamp#5            icon click0 ClickCamp#6
 ค่าย CE CAMP 1 - 2
 
รวมฮิต งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
 MUKUSU กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร
icon click0  MUKUSU 2557      icon click0 MUKUSU 2558
 MUTU งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
icon click0  MUTU 2014          icon click0 TUMU 2557
icon click0 MUTU 2558          icon click0 TUMU 2559
  งานกีฬาวิศวกรรมเคมีสัมพันธ์ icon click0  ครั้งที่ 15                  icon click0 ครั้งที่ 16
  เกียร์เกมส์  icon click0  เกียร์เกมส์#27     icon click0  เกียร์เกมส์ #28
  EG CUP icon click0
  CE DAY icon click0  CE Day#1              icon click0 CE DAY #2
  กีฬาฟุตบอลประเพณีสี่เส้า (4 Sao) icon click0 ปี 2558
 
กิจกรรมอื่นๆ   
 พิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์         
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                                                                                                                          
icon click0 ปี 2557                icon click0 ปี 2558
 ค่ายจิตอาสา 1 - 6
 กิจกรรมประชุมเชียร์
icon click0  ปี 2555                icon click0 ปี 2557
icon click0 ปี 2558                 icon click0 ปี 2559
 CTEC สอนน้อง icon click0
 INCRISIS icon click0 Incrisis 2015           icon click0 Incrisis 2016
 EG OKE
 เบิกฟ้ากิจกรรม icon click0 เบิกฟ้า 2555          icon click0 เบิกฟ้า 2557
 รับน้อง พร้อมเปิดสายรหัส icon click0 ปี 2559
โครงการทำนุศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนานักศึกษา
JOB FAIR
icon click0 ปี 2555                 icon click0 ปี 2556
icon click0 ปี 2557                 icon click0 ปี 2559
การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
icon click0  ปี 2555                icon click0  ปี 2556
icon click0 ปี 2557                icon click0 ปี 2558
มหิดลวิชาการ
รับพระราชทานปริญญาบัตร

icon click0 ปี 2557               icon click0 ปี 2558

 

 

Last Updated on Thursday, 29 June 2017 09:27