Q ปีการศึกษา 2558 ทุนการศึกษา อายิโนะโมะโต๊ะ PDF Print E-mail
Written by siraprapa   
Tuesday, 01 December 2015 01:14

Banner2

       มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 เท่านั้น ที่หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Banner1

   “มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท ปีที่ 8 พร้อมก้าวสู่อนาคตที่สดใส กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2560 ในสาขาชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น
กำหนดการเปิดรับสมัคร  >> ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2559
ส่งใบสมัครได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

Last Updated on Wednesday, 29 June 2016 07:19