Q ปีการศึกษา 2558 - ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล PDF Print E-mail
Written by siraprapa   
Wednesday, 09 December 2015 03:54

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ประจำปีการศึกษา 2558 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ส่งสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ และสำเนาหน้าสมุดเลขที่บัญชี (ไทยพาณิชย์)

จำนวน 1 ใบ แล้วมายื่นที่ ห้องการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2559

 

new1 >>คลิก<< ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

การรับสมัครทุน

นักศึกษาทุกท่าน ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง และมีความประพฤติดี 

หากมีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา

โปรดกรอกใบสมัครและส่งที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

และโปรดกรอกข้อมูลขอรับทุนการศึกษาได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/1lA7dAIkV9CQFHskaxPxfk1w_HdkUdghKtCwSXHDmJiU/viewform

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทุน >>คลิก<<

 

สามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2558

การพิจารณา จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เป็นผู้พิจารณา และผู้คัดเลือก นักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนในครั้งนี้ 

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดได้ที่

หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร 02-8892138 ต่อ 6034 

Last Updated on Wednesday, 29 June 2016 07:20