งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ +66 (0) 2889 2138 ต่อ 6052-6055

โทรสาร +66 (0) 2441 9731

อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Research and Academic Services, Faculty of Engineering, Mahidol University

25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170 Thailand

Tel.+66 (0) 2889 2138 Ext. 6052-6055

Fax. +66 (0) 2441 9731

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Please also feel free to contact the EG research and academic services unit with any comments or questions at any time