index

                                       
ที่อยู่ผู้ติดต่อ ข่าวสารและกิจกรรม MU-BME สัมมนา
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 3 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์: 0-2441-4255
Email:egbemahidol[AT]gmail.com  


       main       main


ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 10 ก.ค. 2567 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริญสุข หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมด้วย ดร.เชน ตรีรัตนกุลชัย อาจารย์ประจำภาควิชา ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ...

main

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ Biomedical Engineering ระดับ ป.โทและป.เอก ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนการสมัครเพื่อเข้าสู่การคัดเลือก 1. สมัครเข้าศึกษาผ่านทาง website ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ...

main

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม Department of Biomedical Engineering, University of Strathclyde, Glasgow
วันที่ 19 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้การต้อนรับ Dr. Philip Riches, Head of Department of Biomedical Engineering, University of Strathclyde พร้อมด้วย Dr. Craig Childs ...

main

Be Part of Our BME@Mahidol Family ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ
นายพิสิฐชัย เตชะวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
นางสาวณัฐมน เรืองเวทสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
และนางสาวอภิสรา อยู่ยืน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ได้รับรางวัลผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564main

   
 

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์แนวใหม่ สร้าง Product Specialist Biomedical Engineering สู่ตลาดอาเซียน
แนะนำหลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (ประธานหลักสูตรฯ) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

ชมรายการฉบับสมบูรณ์ที่นี่

 

ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
จากการดูการ์ตูนหุ่นยนต์ในวัยเด็ก สู่การเป็นนักสร้างหุ่นยนต์ที่สร้างผลงานในระดับโลก ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ อดีตศิษย์เก่า และปัจจุบันเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล...

ชมรายการฉบับสมบูรณ์ที่นี่

 

รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา
สายสวนปัสสาวะเคลือบอนุภาคนาโนบรรจุสารต้านจุลชีพ


ชมรายการฉบับสมบูรณ์ที่นี่

ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์//รายการ Change  
รายการ Change ตอน : โลกของหุ่นยนต์ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
main
รศ.ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์//GQ Thailand  
GQ Get Inspired from ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ มหัศจรรย์ของสมองคืนชีวิตให้ผู้ทุพพลภาพ
main
รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ//รายการฅนต้นแบบTNN24  
ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจ สร้างหุ่นยนต์ ฝึกทักษะเด็กออทิสติก เพื่อฝึกสามาธิ รับคำสั่ง และพูดตาม ทำให้ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
main

|
   
โอกาสสดใส การแลกเปลี่ยนและฝึกงาน ต่างประเทศ ของ นศ. ป.ตรี MU-Biomed
 
ในปีการศึกษานี้ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป็นอย่างมาก จึงมีการแลกเปลี่ยนและฝึกงานต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ่ ที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก นับเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในปี 2556 นี้
main

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 15 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ ในงานวิชาการ "International Regulatory Science Forum 2024: Navigating Digital Health Product Development in Southeast Asia amid Evolving FDA Regulations"
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับครูและนักเรียน จาก ST Andrews International School
วันที่ 9 ก.พ. 2567 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริญสุข หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมครูและนักเรียนจาก ST Andrews International School
main
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผลงาน BART LAB AI-Elderly Supporting Robot in Sit-to-Stand and Walk Applications และ ผลงาน BART LAB Intelligent Robotic Wheelchair Stair Climbing โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ที่ได้รับรางวัล Gold Prizeในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันและจัดแสดงนิทรรศการในโครงการ “2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” (IPITEx 2024)
วันที่ 4-5 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำทีมเข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือ
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับครูและนักเรียน จาก ST Andrews International School
วันที่ 9 ก.พ. 2567 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริญสุข หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมครูและนักเรียนจาก ST Andrews International School
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับครูและนักเรียน จาก Charter International School
วันที่ 8 มี.ค. 2567 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดย ดร.เชน รัตนกุลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมครูและนักเรียนจาก Charter International School เพื่อเข้าศึกษาดูงาน
main
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2567
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2567” เพื่อให้เกิดการพัฒนายุทธศาสตร์ของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้มีความทันสมัย
main
รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงาน “วันนักประดิษฐ์” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นันทิดา นิลหุต ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
main
รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงาน “วันนักประดิษฐ์” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567
ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
main
รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงาน “วันนักประดิษฐ์” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567
ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
main
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 The Best of The Best Embedded System Developers 2023 จาก TESATopGunRally 17
รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความยินดีกับ ทีม BME Ranger 13 นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 The Best of The Best Embedded System Developers 2023 และ รางวัล Top Score on Presentation จากโครงการ
main
เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย ณ Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) สาธารณรัฐเกาหลี
วันที่ 4-5 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำทีมเข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือ
main
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ กับ COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE, HALLYM UNIVERSITY ณ สาธารณรัฐเกาหลี
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) รุ่นที่ 3 ในการมาศึกษาดูงาน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล
main
ต้อนรับคณะเยี่ยมชม Department of Regulatory and Quality Sciences, University of Southern California
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
main
ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ
main
ต้อนรับศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
main
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ศูนย์ปฏิบัติการการเชื่อมต่อสัญญาณสมองกับคอมพิวเตอร์ (BCI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล กับ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์
วันที่ 3-5 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการ “ผลการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
main
รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการ “ผลการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) : 4 ปีของการลงทุน ประเทศได้อะไรและจะไปต่ออย่างไร”
วันที่ 3-5 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการ “ผลการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
main
Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering (International Program) Academic Year 2024
TCAS 1/1: Portfolio
Application period: 2 - 16 October, 2023
--------------------------------------------------
Official announcement: https://tcas.mahidol.ac.th/

main
Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering (International Program) Academic Year 2024
Direct Admission by Faculty of Engineering
Application period: 15 - 30 September, 2023
--------------------------------------------------
Official announcement: (https://www.eg.mahidol.ac.th

main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมงาน “มหกรรมนวัตกรรมดิจิทัล วิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อการบริการสุขภาพและการพัฒนาการศึกษายุคใหม่”
วันที่ 19 กันยายน 2566 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน “มหกรรมนวัตกรรมดิจิทัล วิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อการบริการสุขภาพและการพัฒนาการศึกษายุคใหม่” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานกล่าว
main
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมการแพทย์ "PITCHING IN PRE-CONGRESS RIAC RAMATHIBODI INNOVATIONS FORUM 2023"
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทีม Rehabie Soft-solid Robotic Hand (RSRH) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดนวัตกรรมการแพทย์
main
เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย ณ National Health Research Institutes เมืองไทเป ไต้หวัน
วันที่ 13 กันยายน 2566 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำโดย ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดีด้านการสนับสนุนพันธกิจองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้การต้อนรับโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ. รุ่นที่ 6 Medical Hub Version) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 7 กันยายน 2566 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำโดย ดร.เจษฎา อานิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ. รุ่นที่ 6 Medical Hub Version)
main
ต้อนรับครูและนักเรียน Glory Singapore International School
วันที่ 5 กันยายน 2566 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดีด้านการสนับสนุนพันธกิจองค์กร
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับผู้บรรยายพิเศษ Jamie O'Reilly, Ph.D., School of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
วันที่ 1 กันยายน 2566 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดย ดร.เจษฎา อานิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับผู้บรรยายพิเศษ Jamie O'Reilly, Ph.D.
main
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Biomedical Technician Training ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ดร.ฐิติพัทธ อัชชะกุลวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมช่างเครื่องมือทางการแพทย์
main
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงเซลล์ (Cell Culture) ครั้งที่ 9 วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2566
ในวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได
main
ดร.เจษฎา อานิล เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง AI Unleashed: Enhancing Academic Efficiency
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ดร.เจษฎา อานิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง AI Unleashed: Enhancing Academic Efficiency
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขอแสดงความยินดี
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร เลิศอนันตวงศ์ ในโอกาสรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ได้รับการคัดเลือก
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2566
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ), นักศึกษาโครงการร่วมหลักสูตร พ.บ. – วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
main
นักศึกษาฝึกงานจาก National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจาก National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan ในระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม
main
เข้าร่วมหารือความร่วมมือระหว่าง Osaka University และ Sumitomo Industry (Thailand)
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนหลักสูตรกับ Osaka University และ Sumitomo Industry (Thailand) โดย ดร.สรชา เดชะอำไพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา, อ.ดร.เจษฎา อานิล
main
นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชม บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์, ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล, ดร.ภรภัทร อัฐมโนลาภ และดร.เชน ตรีรัตนกุลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
main
ต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
วันที่ 27 มิ.ย. 2566 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานที่ห้อง
main
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมสถาบันชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริญสุข
main
โครงการ สัมมนาโลกสวยด้วย Biomed ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสัมมนา
main
Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering (International Program) Academic Year 2023
Direct Admission (1st Round) by Faculty of Engineering
Application period: September 15 - 28, 2022
main
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) รอบสุดท้าย‼️
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 25 มิถุนายน 2565
main
Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering (International Program) Academic Year 2022
Academically Talented and Gifted Students Application period: May 30 to June 23, 2022...
main
ประกาศรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย
โครงการวิจัยนี้ทำขึ้นเพื่อพัฒนาอุปกรณ์เก็บเลือดจากระยะไกล (homeRNA) ให้มีความเหมาะสำหรับการนำมาใช้งานในประเทศไทย...
main
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผลการเรียนดี และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ
นายพิสิฐชัย เตชะวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์...

main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในงานครบรอบ 53 ปี วันพระราชทานนาม และ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 3 มีนาคม 2565 รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ ...
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก ABET, USA
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล เป็นหลักสูตรแรกของสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน...
main
Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering (International Program) Academic Year 2022
TCAS 1/1 Portfolio Application period: October 15 to November 5, 2021...
main
Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering (International Program) Academic Year 2022
Direct Admission by Faculty of Engineering Application period: October 1 to November 20, 2021...
main
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา รอบรับตรงโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
2 ธ.ค. 63 ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา รอบรับตรงโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์...
main
ต้อนรับ นร. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
วันที่ 1 ธ.ค. 63 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อเข้า
main
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Mahidol BCI LAB คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้าเหรียญเงิน จากการแข่งขัน “CYBATHLON (ไซบาธอน) 2020 ” โอลิมปิกเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อผู้พิการ
ขอแสดงความยินดีกับทีม Mahidol BCILAB ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่คว้าเหรียญเงินจากการแข่งขัน “CYBATHLON (ไซบาธอน) 2020 ” หรือโอลิมปิกเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อผู้พิการ ในประเภทควบคุมการแข่งขันรถด้วยคลื่นสมองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร
main
Be Part of Our BME@Mahidol Family
นางสาวมินทร์ชนก วิวัฒน์อนันต์ ผ่านการคัดเลือกในรอบ TCAS 1 Portfolio “Hello Everyone, I graduated from Shrewsbury international school. My inspiration for Biomedical engineering sprouted from my aim to find a career based on my love for sciences
main
Seminars Topic : School of Engineering and Technology (SET), Department of ICT, Asian Institute of Technology (AIT)
September 15, 2020 , from 10.30 am – 12.00 pm Assoc.Prof.Dr. Attaphongse Taparugssanagorn Asst.Prof.Dr. Chaklam Silpasuwanchai
main
Seminars Topic : Nanobiosensors for diagnostics applications
September 1, 2020 , from 2.00 pm – 4.00 pm Professor Dr. Arben Merkoçi
main
ต้อนรับกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
9 ก.ค. 63 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
main
ขอแสดงความยินดีกับทีม IQmed Innovation
ขอแสดงความยินดีกับทีม IQmed Innovation กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ช่วยให้หัวใจเต้นขณะที่ถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลหนึ่งไปยัง
main
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดล ให้ทุนการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระดับนานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีเป้าหมายให้ทุนค่าสนับสนุนการศึกษา แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
main
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดล ให้ทุนการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระดับนานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีเป้าหมายให้ทุนค่าสนับสนุนการศึกษา แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
main
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 2 (Quota) ปีการศึกษา 2563
main
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร รอบรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
main
ทีม SMART @MUได้รับรางวัล 
ขอแสดงความยินดีกับทีม SMART @MU กับผลงาน SMART knee raising counter device ได้รับรางวัลสนับสนุน ในการเข้าร่วมแข่งขัน ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
main
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วันที่ 10 ก.ย. 62 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับอาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พูดสัมมนาในหัวข้อ
main
ต้อนรับ บจก. พรีไซซ์ เมดิคอล ซิสเท็ม  
วันที่ 5 ก.ย. 62 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับ บริษัท พรีไซซ์ เมดิคอล ซิสเท็ม จำกัด ผู้แทนในด้านการให้บริการด้าน
main
ต้อนรับคณะเยี่ยมชม รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย  
วันที่ 3 ก.ย. 2562 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
main
ต้อนรับศูนย์ตาธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
22 ส.ค. 62 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
main
Visiting Professor  
19-30 ส.ค. 62 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับ Visiting Professor จากต่างประเทศ Prof. Shigehiro Hashimoto
main
ต้อนรับนักศึกษา Kogakuin University,Japan  
26-27 ส.ค. 2562 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kogakuin University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานที่ภาควิชาฯนักศึกษา
main
Thesis Defence Examination  
วันที่ 6 ก.ย. 62, from 9.00 am – 12.00 am Ph.d. Program in Biomedical Engineering,Faculty of Engineering, Mahidol University
main
Thesis Defence Examination  
วันที่ 19 ส.ค. 62, from 1.00 am – 4.00 pm Master Program in Biomedical Engineering,Faculty of Engineering, Mahidol University
main
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกลยุทธ์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์สู่ความเป็นเลิศระดับสากล   
วันที่ 2 ส.ค. 62 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกลยุทธ์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์สู่ความเป็นเลิศระดับสากล ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
main
Thesis Defence Examination   
August 8, 2019, from 9.15 am – 12.00 pm Master Program in Biomedical Engineering,Faculty of Engineering, Mahidol University
main
ต้อนรับโครงการเยาวชนกองทัพไทย สร้างชาติไทยเป็นหนึ่ง  
19 ก.ค. 62 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับกองบัญชาการกองทัพไทย โดยกิจการพลเรือน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ ภายใต้โครงการเยาวชนกองทัพไทย
main
Special Seminar  
02 มิ.ย. 62 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับ Professor Nguyễn Thị Kim Thanh, FRSC, FInstP, FIMMM FRSB, Department
main
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาปริญญาตรี รอบรับตรง(รอบ 2)คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
Direct Admission (Round 2) by Faculty, Academic Year 2019
main
เรียนเชิญเข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Workshop on Electrochemical Analysis: Biosensors, Environmental, Food & Clinical Analysis  
ณ ห้อง 6373 ชั้น 3 อาคาร 3 (ตึกแดง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
main
ต้อนรับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธรณสุข  
24 พฤษภาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธรณสุข
main
TCAS Admisstions  
Biomedical Engineering เปิดรับสมัคร !! ระบบ TCAS รอบที่ 4
main
ประกาศทุนการศึกษา  
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีเป้าหมายให้ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
main
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562  
วันที่ 14 ม.ค. 62 ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา
main
Thesis Defence Examination Presentation   
January 10, 2019 Room R6459, 4st level, Building 3 Orofacial pain is the pain occurring in oral and facial
main
Internship Student   
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับนักศึกษาจาก UNIVERSITÉ DE BESANCON ประเทศฝรั่งเศส
main
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio   
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
main
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา รอบรับตรงโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์   
วันที่ 21 พ.ย. 61 ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา รอบรับตรงโดย
main
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบรับตรงโดยคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
main
กิจกรรมอบรม “การเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”   
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดกิจกรรมอบรมบรรยายความรู้ เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
main
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาปริญญาตรี )  
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาปริญญาตรี รอบรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562
main
พิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center)  
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์
main
ต้อนรับนักศึกษา Kogakuin University,Japan   
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kogakuin University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานที่ภาควิชาฯนักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรม
main
ต้อนรับประธานกรรมการบริหาร บริษัท HUBINO พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)   
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 Mr. SATHEES K RAMASAMY, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท HUBINO พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
main
วันที่ 22-24 ส.ค. 61 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้เรียนเชิญ Visiting Professor  
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 61 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้เรียนเชิญ Visiting Professor จากต่างประเทศ Prof. Shigehiro Hashimoto, Doctor of Engineering
main
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำทีมเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U.REKA   
ขอแสดงความยินดีกับทีม AIM GLOBAL INNOVATION นำโดย รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำทีมเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U.REKA ผ่านเข้า
main
29-31พ.ค.61 โครงการ “สัมมนาโลกสวยด้วย Biomed ประจำปีการศึกษา 2560  
วันที่ 29-31 พ.ค. 61 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสัมมนา “โลกสวยด้วย Biomed ประจำปีการศึกษา 2561” ณ ไอธารา รีสอร์ท
main
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก International Community School  
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมครูและนักเรียนจาก International
main
งานเปิดโลกวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้งที่ 6  
เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 61 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงาน "เปิดโลกวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560" ภายใต้งาน
main
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก รร.กายอุปกรณ์สิรินธร  
วันที่ 5 มี.ค. 61 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
main
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา รอบ Portfolio รอบที่ 2  
วันที่ 7 ก.พ. 61 ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา รอบ Portfolio รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
main
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 
วันที่ 2 ก.พ. 61 รองศาสตราจารย์.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
main
ต้อนรับคณะเยี่ยมมจาก MUIDS 
วันที่ 2 ก.พ. 61 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
main
ต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนจาก Shanghai High School ประเทศจีน 
วันที่ 18 ธ.ค. 60 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนจาก Shanghai High School ประเทศจีน โดยเดินทางมาแลกเปลี่ยน
main
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 
วันที่ 2 ธ.ค. 60 ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ ภาควิชาฯ
main
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วันที่ 14 พ.ย. 60 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
main
กิจกรรม “เปิดบ้านมหิดล” ประจำปี 2560 
วันที่ 3-4 พ.ย. 60 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและเปิดให้เข้าเยี่ยมชม
main
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วันที่ 25 ต.ค. 60 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน
main
กิจกรรม BME Open House   
วันที่20 ต.ค. 2560 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
main
ต้อนรับผู้แทนจาก Virginia Tech  
วันที่ 7 ก.ย. 60 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาดูงานที่์
main
ต้อนรับผู้แทนจาก Virginia Tech 
วันที่20 ส.ค. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุโรจน์ ตั้งจิตธรรม ผู้แทนจาก Virginia Polytechnic Institute and State University เพื่อหารือ
main
Biomedical Engineering ROADSHOW 2017 
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดโครงการ Biomedical Engineering ROADSHOW 2017 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย
main
BME Open House for International Program 
วันที่ 16 ส.ค. 2560 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลังสูตรนานาชาต
main
ต้อนรับนักศึกษา Kogakuin University,Japan  
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kogakuin University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานที่ภาควิชาฯนักศึกษาได้เรียนรู้และ
main
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนนานาชาติ  
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 60 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนานาชาติ ที่ได้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเยี่ยมชม
main
ต้อนรับอาจารย์และ นศ. CMMU มหาวิทยาลัยมหิดล  
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ
main
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนประเทศไทย  
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษา
main
สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ Admission คณะวิศวกรรมศาสตร์  
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สอบผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560
main
ต้อนรับคณะเยี่ยมชม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์   
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 60 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน
main
โครงการ “สัมมนาโลกสวยด้วย Biomed ประจำปีการศึกษา 2559”  
เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 60 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสัมมนา “โลกสวยด้วย Biomed ประจำปีการศึกษา 2559” ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี
main
บรรยายและฝึกปฏิบัติการ BMC และพัฒนาทักษะ Pitching  
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 60 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้จัดอบรมบรรยายและฝึกปฏิบัติการ พัฒนาตัวแบบธุรกิจด้วย Business Model Canvas และฝึกปฏิบัติการรวมถึงให้คำแนะนำวิธีการ Pitching
main
ภาพบรรยากาศการนำเสนอโครงงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4  
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ภาพบรรยากาศ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดสอบโครงงานวิจัยของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
main
งานเปิดโลกวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้งที่ 5   
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 60 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงาน "เปิดโลกวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559" ภายใต้งาน ...
main
28 เมษายน 2560 ต้อนรับ บจก. เมดโทรนิค (ประเทศไทย)  
28 เมษายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับ ตัวแทนจาก บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทนำเข้าและ ...
main
"เปิดโลกวิศวกรรมชีวการแพทย์ครั้งที่ 5" (Biomedical Engineering Open House 2017)  
ในงาน Dek-D's Admission & Ent 4.0 Fair วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 @BITEC บางนา (Hall EH106 Zone B บูธ 89,91,92 ) เตรียมตัวให้พร้อม!! แล้วพบกับ ...
main
22-26 มีนาคม 2560 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Active Recruitment  
ผศ.ดร. จำรัส พร้อมมาศ สัมภาษณ์นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในโครงการ Active Recruitment เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ...
main
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
วันที่ 10 มี.ค. 2560 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรอุปกรณศาสตรบัณฑิต ...
main
งาน IDE Thailand 2017 สร้างผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0  
รองศาสตราจารย์ ดร. ปัณรสี ฤทธิประวิติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัล The first place of MIT Entrepreneur Forum รายการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจระดับโลก ...
main
สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา รอบรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์  
22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ...
main
ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์   
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 60 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรมให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน ...
main
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560  
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "ระบบหุ่นยนต์ฝึกหัดการผ่าตัดด้วยภาพเสมือนจริงแบบแรงสะท้อนกลับ" โดย นส.นันทิดา นิลหุต และทีมนักศึกษา จาก BART LAB และภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ...
main
ต้อนรับ Prof. Shigehiro Hashimoto, Kogakuin University  
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 60 Prof. Shigehiro Hashimoto ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Kogakuin ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ...
main
โครงการ“กิจกรรมสร้างต้นแบบการพัฒนาหน่วยบริการทดสอบตรวจสอบรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ”   
เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 60 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีความร่วมมือกับ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย TCELS และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ...
main
หารือและเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   
วันที่ 16 พ.ย. 59 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Dr Riaz Akhtar จาก University of Liverpool ...
main
ต้อนรับคณะเยี่ยมชม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์  
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 59 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อเข้าศึกษา ...
main
“เปิดบ้านมหิดล” ประจำปี 2559  
วันที่ 4-5 พ.ย. 59 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการและเปิดห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทาง ...
main
ต้อนรับผู้เยี่ยมชม  
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม จากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการมาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ...
main
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม จากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า...
main
ต้อนรับผู้เยี่ยมชม  
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คุณสำราญ ภูอนันตานนท์
main
จัดแสดงผลงานนิทรรศการในกิจกรรม “แนะให้แนวปี 3  
เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของภาควิชาฯ ในกิจกรรม “แนะให้แนวปี 3” ณ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
main
ต้อนรับ Dr.Helen Lu จาก Columbia University  
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะ ต้อนรับ Dr.Helen Lu จาก Columbia University
main
ต้อนรับนักศึกษาจาก NUS ประเทศสิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะเยี่ยมชมนักศึกษาจาก National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเดินทางมาจัดกิจกรรม
main
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อย.  
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะเยี่ยมชมกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการ
main
ปรึกษาหารือความร่วมมือด้านต่างๆจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
main
ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย KAIST ประเทศเกาหลีใต้  
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Kaist ประเทศเกาหลีใต
main
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)  
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและ
main
ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านต่างๆ  
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับคุณสมศักดิ์ นะวิโรจน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง
main
Biomedicai Engineering ROADSHOW 2016  
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
main
แถลงข่าวเปิดตัว “Alertz” อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความง่วงด้วยคลื่นสัญญาณสมองแบบอัตโนมัติ  
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว "Alertz" อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความง่วงด้วยคลื่นสัญญาณสมองแบบอัตโนมัติ
main
เข้าร่วมโครงการ “สัมมนาและเผยแพร่การเรียนการสอนวิชาโครงงาน  
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ “สัมมนาและเผยแพร่การเรียนการสอนวิชาโครงงาน” โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นเจ้าภาพ
main
โครงการ “สัมมนาโลกสวยด้วย Biomed ประจำปี 2558  
วันที่19-21 พฤษภาคม 2559 : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสัมมนา “โลกสวยด้วย Biomed ประจำปี 2558” ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี ขึ้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ภาควิชาฯ
main
ต้อนรับตัวแทนจาก Molnlycke Health Care (Thailand)  
วันที่17 พฤษภาคม 2559 : รองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้อนรับตัวแทนจาก
main
การจัดประชุมภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559  
วันที่16 พฤษภาคม 2559 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (Thailand Biomedical Engineering Consortium) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
main
งานเปิดโลกวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้งที่ 4  
วันที่30 เมษายน 2559 : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงาน "เปิดโลกวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558" ภายใต้งาน Dek-D's Addmission Fair 2016
main
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
วันที่27 เมษายน 2559 : ดร.ศนิตตา ทองแพง รองคณบดีฝ่ายการจัดการกลยุทธ์และบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้การต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมชม
main
ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
วันที่21 เมษายน 2559 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร และหัวหน้าภาควิชา ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
main
ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Kyushu, Japan  
วันที่ 28 มีนาคม 2559 : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุ่น
main
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก รร.กายอุปกรณ์สิรินธร  
วันที่ 24 มีนาคม 2559 : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก โรง
main
ต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Strathclyde, UK  
วันที่ 23 มีนาคม 2559 : เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้แทนจาก The Faculty of Engineering, University of Strathclyde, UK
main
การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ปีที่ 2  
วันที่ 19-21 มีนาคม 2559 : เมื่อวันที่ 19-21 มี.ค 59 อาจารย์เจษฎา อานิล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงานและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในรายการ
main
รับมอบทุนวิจัยด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วันที่ 11 มีนาคม 2559 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบ "ทุนวิจัยด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
main
วิศวะมหิดล บ้านแห่งการเรียนรู้  
วันที่ 16 มีนาคม 2559 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีกิจกรรม “วิศวะมหิดล บ้านแห่งการเรียนรู้”
main
คณะวิทยาศาสตร์เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชา  
วันที่ 8 มีนาคม 2559 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร และหัวหน้าภาควิชา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
main
งานประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 : ภาพงานประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ ได้เข้ารับรางวัลผลงาน
main
รายการสถานีประชาชน Thai PBS  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 : ภาพรายการสถานีประชาชน Thai PBS รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
main
งาน “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี พ.ศ.2559  
วันที่ 26 มกราคม 2559 : ภาพงาน “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี พ.ศ.2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำภาควิชา
main
งานแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559  
วันที่ 18 มกราคม 2559 : ภาพงานแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ
main
คณาจารย์ BME ประสบความสำเร็จ ในการประดิษฐ์ เครื่องตรวจความเค็มในอาหารและปัสสาวะ  
20 พฤษจิกายน 2557: คณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้แก่ ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์และ ดร.พรพิมล ศรีทองคำ ประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์ เครื่องตรวจสอบความเค็มในอาหารและปัสสวะ ภายใต้โครงการผลิตเครื่องตรวจสอบ
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับการเชิญจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
14 ตุลาคม 2557 : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับการเชิญจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ดำเนินการเป็นวิทยากร
main
หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก” โดยผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน i,Medbot 2014 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วันที่ 13 กันยายน 2557: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์และหัวหน้า ห้องปฏิบัติการระบบอัจฉริยะเพื่อการแพทย์ (AIM LAB) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน
main
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล  
3 สิงหาคม 2557 : นาย นัฐพร อินทวชิรารัตน์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี ประจำปี 2556 วิทยานิพนธ์เรื่อง TOE CLEARANCE DURING...
main
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลมหิดลในสาขาการประดิษฐ์ แก่ คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
10 กรกฎาคม 2557: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556...
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
19 มิถุนายน 2557: ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้แก่ BIOSENS ...
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตรการแพทย์คลินิกและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
18 มิถุนายน 2557 : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตรการแพทย์คลินิกและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะกรรมการสภาและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน
6 พฤษภาคม 2557 : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะกรรมการสภาและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้ามาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ ...
main
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้จัดโครงการ”นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
14 มีนาคม 2557: ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้จัดโครงการ”นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น...
main
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก National University of Singapore (NUS)  
11-22 พฤศจิกายน 2556: ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก National University of Singapore จำนวน 12 คน ภายใต้โครงการ “แลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้เชิงวิจัย...
main
BME ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก Liverpool John Moores University  
8 ตุลาคม 2556: ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก Liverpool John Moores University (LJMU) ประเทศอังกฤษ นำโดย Prof. Xun Chen...
main
BME ต้อนรับผู้มาเยือนจากประเทศเม็กซิโก  
3 ตุลาคม 2556: คณะผู้แทนจาก Monterrey Institute of Technology and Higher Education (ITESM) ประเทศเม็กซิโก นำโดย Ing. Joaquin Guerra รองคณบดีหลักสูตรนานาชาติ...
main
นักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์และ ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ คว้ารางวัล Champion Awards ในงาน i -CREATe ณ ประเทศเกาหลี  
30 สิงหาคม 2556: “Ankle-Foot Passive Motion Device for Footdrop” สิ่งประดิษฐ์คิดค้นโดยนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์และผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ได้รับรางวัล Champion Awards ในงาน...
main
ไจโรโรลเลอร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์จาก ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ คว้ารางวัลเหรียญทองจาก Taipei International Invention Show & Technomart  
29 กันยายน 2556: ผศ.ดรปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมสมาชิก AIM LAB ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากสิ่งประดิษฐ์ ไจโรโรลเลอร์: อุปกรณ์บำบัด...
main
โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมระดับนานาชาติ เรื่อง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และสมอง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย Kyushu
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ ร่วมมือกับ Graduate School of Systems Life Sciences ...
main
นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คว้ารางวัล Top Score on Presentation ในงาน TESA Top Gun Rally 2012
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่3-4 ที่สร้างผลงานคว้ารางวัล Top Score on Presentation ในกิจกรรมการประชันทักษะทางด้าน ...
main


วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2566
Professor Jim Richards, Ph.D.
How can EMG lead us to develop and  create new medical, ...
main

วันที่: 17 พฤศจิกายน 2566
Prof.Oommen Varghese
Extracellular matrix mimetic hydrogels: 3D scaffold for, ...
main

วันที่: 7 พฤศจิกายน 2566
Jiraporn Panmanee, Ph.D.
Proteomics Profiling in Alzheimer's Disease: Investigating, ...
main
Copyright © 2024, Faculty of Engineering, Mahidol University