2015-11-25-05-45-21      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 งานทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ เสวนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน...
2015-11-23-07-48-07      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าพระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ วัดโป่งพรานอินทร์ จ.สุพรรณบุรี โดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และครอบครัว...
2015-11-22-04-51-05     เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย...
egdev MINIEE_8_59 aw_external Untitled

โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร “มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า” (MINI-EE) รุ่นที่ 8 ประจำปี 2559 เริ่มอบรมวันที่ 20 ก.พ. – 8 พ.ค. 2559 เวลา 9.00-16.00 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์)

EG Mahidol Channel

egplan62

banner


2.png4.png5.png4.png7.png0.png
Thursday, 26 November 2015 07:26
actt