18     วันที่ 2 ตุลาคม 2558 อาจารย์ ฆนัท พูลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมแสดงความยินดี กับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี...
thailand-innovation-and-design-expo-2016 เมื่อวันที่ 17-20 กันยายน 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกนิทรรศการแสดงผลงานการประดิษฐ์คิดค้นด้านนวัตกรรม นำโดย ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ เจษฎา อานิล...
2015-10-01-03-00-33    วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใต้ชื่องาน “จากวันงานที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” โดยมี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี...
EG Mahidol Channel

2.png2.png5.png1.png5.png9.png
Today34
Yesterday450
This week484
This month2279
Total225159

Tuesday, 06 October 2015 02:24
actt