2559-2     2 กุมภาพันธ์ 2559 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...
2016-02-03-04-28-24     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 อาจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ไบร์ท เมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด จัดอบรมในหัวข้อก๊าซชีวภาพ ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต...
11-2     ดร.ตระการ ประภัสพงษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน ของนักวิจัยที่ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยรุ่นใหม่...
aunqa2 bannerla-03r new12015911 new12015910 LeaveSystem criteria-overview EE_8_9-59 egdev aw_external CE8_9

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม การรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2 (การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสง...ค์ตามกรอบแนวคิด AUN-QA) วิทยากรบรรยายโดย รศ.ดร.ชวลิต วงษ์เอก ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม R114 ชั้น 1 อาคาร1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณทิพย์วรรณ อุดทาคำ (แอม) โทร.02-889-2138 ต่อ 6039,6045
คุณพินิตยา ตัณฑวิรุฬห์ (นก) โทร.089-683-3997

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ “Criteria Overview” โดย รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม R114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร “มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า” (MINI-EE) รุ่นที่ 8 ประจำปี 2559 เริ่มอบรมวันที่ 20 ก.พ. – 8 พ.ค. 2559 เวลา 9.00-16.00 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์)

EG Mahidol Channel

egplan62

newsis

banner


2.png6.png7.png1.png8.png0.png
Wednesday, 10 February 2016 03:34
actt