2016-07-13-05-46-16     12 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ธีรพร รับคำอินทร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายนพดล เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...
2016-07-06-07-05-04     วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการมาประชุมสร้างความร่วมมือ เรื่อง Neuro Rehabilitation โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์...
2016-06-17-04-35-18    วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล...
Pic poster-02 green01 miniee250459 itm18042529 itmEG-tpqi ticon egdev EE_8_9-59 aw_external CE8_9
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เปิดรับสมัครหลักสูตร "เสริมสร้างแรงจูงใจและปรับจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
 
สนใจสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ ตั้งแต่บัดนี้
 โทร (02) 889-2138 ต่อ 6511 และ (080) 262-6780

The 1st Technology Innovation Management and Engineering Science international conference (TIMES-iCON2016) จัดโดย กลุ่มสาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมแกรนด์เมอเคียวฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร กำหนดปิดรับบทความ/งานวิจัย วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 
รายละเอียดเพิ่มเติม Website: http://times-icon.org/

โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร “มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า” (MINI-EE) รุ่นที่ 8 ประจำปี 2559 เริ่มอบรมวันที่ 20 ก.พ. – 8 พ.ค. 2559 เวลา 9.00-16.00 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์)

EG Mahidol Channel

EdPEx559

report

egplan62

sis

egplan62

banner

gf


3.png1.png1.png5.png0.png1.png
Sunday, 31 July 2016 10:34