2016-04-28-06-58-50     27 เมษายน 2559 ดร.ศนิตตา ทองแพง รักษาการรองคณบดีฝ่ายการจัดการกลยุทธ์และบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ทีมบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล...
2016-04-25-08-35-50      21 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร และหัวหน้าภาควิชา ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และทีมบริหาร...
mou-queen-mary-university-of-london-uk วันที่ 4 เมษายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Prof. David Sadler, Vice Principal (International), Queen Mary University of London ประเทศอังกฤษ...
itm18042529 itmEG-tpqi ticon LeaveSystem criteria-overview EE_8_9-59 egdev aw_external CE8_9 new21035901

The 1st Technology Innovation Management and Engineering Science international conference (TIMES-iCON2016) จัดโดย กลุ่มสาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมแกรนด์เมอเคียวฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร กำหนดปิดรับบทความ/งานวิจัย วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 
รายละเอียดเพิ่มเติม Website: http://times-icon.org/

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ “Criteria Overview” โดย รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม R114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร “มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า” (MINI-EE) รุ่นที่ 8 ประจำปี 2559 เริ่มอบรมวันที่ 20 ก.พ. – 8 พ.ค. 2559 เวลา 9.00-16.00 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์)

EG Mahidol Channel

egplan62

egplan62

newsis

banner


2.png8.png8.png0.png5.png0.png
Friday, 29 April 2016 13:06
actt