2016-06-17-04-35-18    วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล...
2016-06-13-04-31-18     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 นางสาวอภิชญา จักรวาฬรัตน์ รหัสนักศึกษา 5713085 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย...
2016-06-10-02-59-27    วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 05.30 น. - 22.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีม ESR พร้อมด้วยหน่วยงาน Bio med , CHT, ITM ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีคณะวิศวกรรมศาสตร์...
Pic poster-02 green01 miniee250459 itm18042529 itmEG-tpqi ticon egdev EE_8_9-59 aw_external CE8_9
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เปิดรับสมัครหลักสูตร "เสริมสร้างแรงจูงใจและปรับจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
 
สนใจสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ ตั้งแต่บัดนี้
 โทร (02) 889-2138 ต่อ 6511 และ (080) 262-6780

The 1st Technology Innovation Management and Engineering Science international conference (TIMES-iCON2016) จัดโดย กลุ่มสาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมแกรนด์เมอเคียวฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร กำหนดปิดรับบทความ/งานวิจัย วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 
รายละเอียดเพิ่มเติม Website: http://times-icon.org/

โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร “มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า” (MINI-EE) รุ่นที่ 8 ประจำปี 2559 เริ่มอบรมวันที่ 20 ก.พ. – 8 พ.ค. 2559 เวลา 9.00-16.00 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์)

EG Mahidol Channel

EdPEx559

report

egplan62

egplan62

newsis

banner

gf


3.png0.png3.png8.png4.png1.png
Friday, 01 July 2016 11:25