นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการโชว์พลังความคิดคว้ารางวัล Green Logistics Contest 2008

           และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุดโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 
          ในการประกวดครั้งนี้นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยการนำทีมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาครองพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ทีม MIEMU มีสมาชิก นางสาวธารทิพย์ เปรื่องชนะ นางสาววโรทัย ศุนาลัย นายวรวิทย์ คเชนทร์ชัย และได้รับรางวัลชมเชย 1 ทีม พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ทีม Green Gen มีสมาชิก นายรัตนสิทธิ์ ตั้งกิจเจริญมงคล นายนิพนธ์ สาระกันทร์ นางสาววรัญญู พงษ์นพารักษ์


        ไฮไลต์สำคัญของงานนี้ คือ การสัมมนาเชิงวิชาการด้านโลจิสติกส์ บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งนับว่าเป็นกูรูด้านโลจิสติกส์จากไทยและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน งานนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย นับว่าเป็นโอกาสอันดีของผู้สนใจด้านโลจิสติกส์ เพราะไม่บ่อยนักที่จะมีกูรูมารวมตัวในงานเดียวกันมากขนาดนี้ และที่สำคัญเปิดให้ ผู้สนใจเข้าฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีหัวข้อการสัมมนาที่หลากหลาย