ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจาก ABET


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ว่าเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานระดับสากล และบัณฑิตของเรามีคุณภาพและความสามารถ พร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อและทำงานกับองค์กรในต่างประเทศได้ทันที
Placeholder image
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจาก ABET (The Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.) จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่
Biomedical Engineering (Bachelor of Engineering),
Chemical Engineering (Bachelor of Engineering),
Civil Engineering (Bachelor of Engineering),
Computer Engineering (Bachelor of Engineering),
Electrical Engineering (Bachelor of Engineering)
และ Mechanical Engineering (Bachelor of Engineering)

การรับรองของ ABET เป็นการรับรองการศึกษาเฉพาะหลักสูตรที่ตระหนักถึงคุณภาพของเทคโนโลยีในระดับมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 

 

25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170

02-8892225

electrical@mahidol.ac.th

https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egee

 

Placeholder image

 

 

Placeholder image