Placeholder image  

ปฏิทินการรับสมัคร

Placeholder image


ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครในรอบที่ 2 กรุณาเลือก Tab 'การรับสมัคร'การรับสมัคร

วันรับสมัคร : ปิดรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2566
ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์
ผลการคัดเลือก
โครงการจุดประกายไฟ(ฟ้า) (เพื่อสิทธิ์การสมัครในรอบ Quota)
วันรับสมัคร : บัดนี้ - 27 มีนาคม 2567 : ปิดรับสมัคร
ผลการคัดเลือก : รอประกาศ

การสมัคร TCAS รอบ2
วันรับสมัคร : 20 มีนาคม - 8 เมษายน 2567
ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ
ผลการคัดเลือก : รอประกาศ
วันรับสมัคร : 6-12 พฤษภาคม 2567
ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ
ผลการคัดเลือก : รอประกาศ
วันรับสมัคร : รอประกาศ
คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก : รอประกาศ
ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ
ผลการคัดเลือก : รอประกาศ

หลักสูตรปีการศึกษา 2566

Placeholder image

MAHIDOL TCAS

Mahidol TCAS Website


 

25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170

02-8892225

electrical@mahidol.ac.th

https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egee

 

Placeholder image

 

 

Placeholder image