ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

“EGEE First Meet 2023”


Placeholder image


นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบุคลากรภาควิชาฯ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ EGEE รุ่นที่ 34 ณ Innogineer Studio เพื่อให้ข้อมูลด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ และการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่

กิจกรรมช่วงเช้า นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับหลักสูตร ฟังรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่มาเล่าถึงการปรับตัวในช่วงการเรียนมหาวิทยาลัย และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการกับรุ่นพี่นักศึกษาปัจจุบันอย่างสนุกสนาน ส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Design Thinking ชวนน้องใหม่ระดมความคิดเป็นทีม และออกแบบนวัตกรรมสำหรับมนุษยชาติในหัวข้อ “ถ้าโลกนี้มีแรงโน้มถ่วงเพิ่มเป็น 2g” ซึ่งทุกทีมได้นำเสนอไอเดียที่หลากหลาย และน่าสนใจ

ขอขอบคุณทีมงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและทีมนักศึกษาปัจจุบัน ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

“EGEE First Meet 2023”

Freshman orientation


Department of Electrical Engineering, Mahidol University hosted freshman orientation to provide the new students academic information and a chance to meet their academic advisors as well as other students.

The activities included introduction to the new curriculum, meeting advisors, icebreaking, and design thinking challenge. The new students were teamed up to find a solution for mankind, if “the gravity turned to 2g”. Interesting ideas were presented as the students got connected with new friends.

The freshman orientation was organized by the EE’s sophomores and juniors with collaboration with department staff.

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
 

 

25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170

02-8892225

electrical@mahidol.ac.th

https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egee

 

Placeholder image

 

 

Placeholder image