นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน

กับ บริษัท อินฟินีออน เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด


Placeholder image


ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา วิไลรัตน์ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา เพื่อส่งเสริมพัฒนาศึกษานักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าในหลักสูตรการเรียนการสอน และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานประกอบการ


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image

 

 

25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170

02-8892225

electrical@mahidol.ac.th

https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egee

 

Placeholder image

 

 

Placeholder image