• 280256
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน และทีมนักวิจัย จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของโครงการ การสกัดและนาโนเอนแคปซูเลทชันของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรของประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีสีเขียว ที่ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 จำนวน 250,000 บาท
 • INNOVATION FOR CRIME COMBATING CONTEST 2013
  ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท ชิ้นงานนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ จากการแข่งขัน INNOVATION FOR CRIME COMBATING CONTEST 2013 โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พุทธศักราช 2556 รับเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท ใบประกาศนียบัตร พร้อมโล่รางวัล
 • me 190356
  ขอแสดงความยินดีกับ นายณฐพล ปรัชญาพัฒนพงศ์ นายบดินทร์ หวาดอุดม และนางสาวกมลวรรณ เมืองมินทร์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล สมาชิกของทีมอัดรักษ์โลก ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขันโครงการอิสระคิด เนรมิตสิ่งแวดล้อม ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 • stisa6
  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันโครงการ “รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6” ภายใต้แนวคิด " FROM MICRO TO MACRO"( STISA 6)
 • 4
  ขอแสดงความยินดีกับนายรติกร ชัยวัฒนธรรม และ นายจิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของผลงาน “เดินดี – อุปกรณ์แก้ปลายเท้าตก” ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจาก ดร. เซง เลิศมโนรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนพัฒนาผลงานและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในที่โครงการเถ้าแก่น้อย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพลูแมนบางกอกคิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ
 • GANEVA
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ และทีมนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คว้ารางวัล จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน "41 st International Exhibition of Invertions of Geneva" ที่กรุงเจนิวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส ได้แก่ ผลงานหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออกทิสติก ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the Congratulations of the Jury) และผลงานซอฟแวร์อิ่มเอมเพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) นับว่าเป็นผลงานของนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้ดังไกลสู่ระดับสากล
 • 3
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ (อ.ป่าน) และทีมงาน ได้รับรางชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท จากการแข่งขันแผนธุรกิจของ ซอฟต์แวร์อิ่มเอม (IM-AIM: Image and Artificial Intelligence in Medicine)
 • Robotme56
  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 3 เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้าน Home Builder Robot Contest 2013 ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกโดย บริษัท SCG
 • 2
  21 พ.ย. 2555 นักศึกษาคนเก่งชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแผนงานความปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า MRT ที่ทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • True Innovation Award 2012
  ขอแสดงความยินดีกับทีม"จดจำ" คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 ซึ่งจะเข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ในวันที่ 30 มี.ค. 56 นี้ โดยก่อนหน้านี้ได้รับรางวับชนะเลิศในการแข่งขัน True Innovation Award 2012มาแล้ว
 • jj56
  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากงานประกาศผล “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 8 ด้วยผลงาน “จดจำ” อุปกรณ์ช่วยจดบันทึกสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยมี นายภัทรวิทย์ กิจเจตนี , นายมนตรี ตั้งประยูรเลิศ, นายสมโภชน์ อรัญพันธ์ เป็นทีมผู้ผลิตผลงาน และ ดร. เซง เลิศมโนรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ผู้ร่วมพัฒนา จะได้เข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิคณะกรรมการจากมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (FRIT) ภายในปีนี้
 • 5
  ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันTrue innovation Award 2012