• CompTIA
  นักศึกษาปริญญาโท สาขา IT Management ได้รับประกาศนีบัตรมาตรฐานสากล CompTIA A+
 • INNOVATION FOR CRIME COMBATING CONTEST 2013
  ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท ชิ้นงานนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ จากการแข่งขัน INNOVATION FOR CRIME COMBATING CONTEST 2013 โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พุทธศักราช 2556 รับเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท ใบประกาศนียบัตร พร้อมโล่รางวัล
 • 5
  ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันTrue innovation Award 2012
 • GANEVA
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ และทีมนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คว้ารางวัล จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน "41 st International Exhibition of Invertions of Geneva" ที่กรุงเจนิวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส ได้แก่ ผลงานหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออกทิสติก ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the Congratulations of the Jury) และผลงานซอฟแวร์อิ่มเอมเพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) นับว่าเป็นผลงานของนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้ดังไกลสู่ระดับสากล
 • stisa6
  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันโครงการ “รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6” ภายใต้แนวคิด " FROM MICRO TO MACRO"( STISA 6)
 • 1
  3 ธ.ค. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานมหิดลเดินดีเพื่อพ่อหลวง ณ ห้องประชุม R114 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมอบเครื่องกระตุ้นแก้ปลายเท้าตก (เครื่องเดินดี)จำนวน 85 เครื่อง เนื่องในวโรราสมหามงคลพระชนมายุครบ 85 พรรษา พร้อมสาธิตวิธีใช้งานให้กับผู้ป่วยที่เข้ารักษาจาก ร.พ.รามาธิบดี ร.พ.ศิริราช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
 • World RoboCup 2014
  ขอแสดงความยินดีกับทีม BART LAB คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่คว้ารางวัลที่ 3 จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย World RoboCup 2014 ณ เมือง João Pessoa ประเทศบราซิล......
 • 3
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ (อ.ป่าน) และทีมงาน ได้รับรางชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท จากการแข่งขันแผนธุรกิจของ ซอฟต์แวร์อิ่มเอม (IM-AIM: Image and Artificial Intelligence in Medicine)
 • Robotme56
  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 3 เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้าน Home Builder Robot Contest 2013 ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกโดย บริษัท SCG