• Robotme56
  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 3 เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้าน Home Builder Robot Contest 2013 ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกโดย บริษัท SCG
 • MedBot 2014”
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงาน “i, MedBot 2014” BRING LIFE, BRIGHTEN THE WORLD เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 57 ที่ผ่านมา
 • 020957
  วันนี้ (2 ก.ย.57) อาจารย์ ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง กิตติพิชัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • CompTIA
  นักศึกษาปริญญาโท สาขา IT Management ได้รับประกาศนีบัตรมาตรฐานสากล CompTIA A+
 • INNOVATION FOR CRIME COMBATING CONTEST 2013
  ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท ชิ้นงานนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ จากการแข่งขัน INNOVATION FOR CRIME COMBATING CONTEST 2013 โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พุทธศักราช 2556 รับเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท ใบประกาศนียบัตร พร้อมโล่รางวัล
 • GANEVA
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ และทีมนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คว้ารางวัล จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน "41 st International Exhibition of Invertions of Geneva" ที่กรุงเจนิวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส ได้แก่ ผลงานหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออกทิสติก ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the Congratulations of the Jury) และผลงานซอฟแวร์อิ่มเอมเพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) นับว่าเป็นผลงานของนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้ดังไกลสู่ระดับสากล
 • MOU
  เมื่อวันที่ 21 ส.ค.57 เวลา 13.30 น. คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท สยามคิโต้ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล กับ บริษัท สยามคิโต้ จำกัด ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ห้องมินิเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • World RoboCup 2014
  ขอแสดงความยินดีกับทีม BART LAB คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่คว้ารางวัลที่ 3 จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย World RoboCup 2014 ณ เมือง João Pessoa ประเทศบราซิล......