2015-03-31-02-48-30       เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น. ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ...
2015-03-31-02-34-33       เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น. ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ...
2015-03-30-02-03-41     ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน และเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ สามารถบริจาคได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 1 บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ หรือ มาร่วมงาน ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา...
door4 itm_resize2 NOT_9374 0209571 AW_EE7_resize

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.57 เวลา 13.30 น. คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท สยามคิโต้ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล กับ บริษัท สยามคิโต้ จำกัด ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ห้องมินิเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันนี้ (2 ก.ย.57) บุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

EG Mahidol Channel

1.png5.png8.png8.png0.png4.png
Today506
Yesterday592
This week1521
This month506
Total158804

Wednesday, 01 April 2015 21:29