3     เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ “เปิดโลกวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้งที่ 3 “ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์...
new23042528       เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 อ.วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงคณะ หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ “วิศวะปันน้ำใจ...
2015-03-31-02-48-30       เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น. ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ...
door4 itm_resize2 AW_EE7_resize
EG Mahidol Channel

1.png7.png6.png7.png2.png6.png
Today99
Yesterday234
This week99
This month6930
Total176726

Monday, 25 May 2015 10:18