2015-06-29-02-55-20        26 มิถุนายน 2558 รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ และอาจารย์ ดร.ศนิตตา ทองแพง คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์...
2015-06-19-03-32-27    เมื่อวันที่ 1 เมษยายน 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม Connecting Mekong through Education and Training. Instruction training pilot ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ (MOU) กับ Education Development Center (EDC), Inc....
research-day-2558       เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ.ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ และนายปิยะ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ...
MITiCON2015 Banner EGMU First-call-paper door4 AW_EE7_resize AW_IA58_resize Aw_pj_resize
EG Mahidol Channel

1.png8.png8.png6.png6.png2.png
Today35
Yesterday263
This week298
This month10064
Total188662

Tuesday, 30 June 2015 06:16