news20160923ขอเชิญนักเรียนที่สนใจเข้าค่ายเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ “DiCY Youth Camp : Digital Galaxy” รอบที่ 4 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม...
act20160915พิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559           วันที่ 15 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้บริหาร...
news20160914ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจทุกท่านเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ถูกต้อง หรือ ถูกใจ?...แบบไหนเรียก ธรรมาภิบาล"   ในวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง R-238 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ (อาคาร 1)...
poster-02 green01 itm18042529 itmEG-tpqi egdev EE_8_9-59 aw_external CE8_9

โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร “มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า” (MINI-EE) รุ่นที่ 8 ประจำปี 2559 เริ่มอบรมวันที่ 20 ก.พ. – 8 พ.ค. 2559 เวลา 9.00-16.00 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์)

EG Mahidol Channel

edu1

EdPEx559

egplan62

sis

egplan62

banner

gf