ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ SCB ABACAS จัดงานประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ในหัวข้อ A DATATECH MEET UP & INTERN

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท SCB ABACAS บริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนา AI ในเครือ SCB เข้ามาประชาสัมพันธ์บริษัท โดยงานในครั้งนี้มุ่งให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับบริษัท และเข้าใจเกี่ยวกับ Machine Learning (ML), ระบบ Artificial Intelligence (AI) และระบบการทำงานของธนาคารในด้าน Financial ตลอดจน Fintech ต่างๆ โดยการบรรยายดังกล่าว มีนักศึกษาให้ความสนใจ และเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก