หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาตรีนานาชาติ

Program

Computer Engineering International Program (CI), Mahidol University International College (New/Revised Program B.E. 2563 (2020))

Computer Engineering is defined as the discipline that embodies the science and technology of design, construction, implementation and maintenance of software and hardware components of modern computing systems and computer controlled equipment. Computer engineering has traditionally been viewed as a combination of both computer science and electrical engineering. It has evolved over the past three decades as a separate, although intimately related, discipline. Computer engineering is solidly grounded in the theories and principles of computing, mathematics, science and engineering; it applies these theories and principles to solve technical problems through the design of computing hardware, software, networks and processes.

Technological advances and innovation continue to drive computer engineering. There is now a convergence of several established technologies (such as television, computer and networking technologies) resulting in widespread and ready access to information on an enormous scale. This has created many opportunities and challenges for computer engineers. This convergence of technologies and their associated innovations lie at the heart of economic development and the future of many organizations. The situation bodes well for a successful career in computer engineering.

Career Opportunities

Increasingly, computer engineers are involved in the design of computer-based systems to address highly specialized and specific application needs. Computer engineers work in most industries, including the computer, aerospace, telecommunications, power production, manufacturing, defense and electronics industries. They design high-tech devices ranging from tiny microelectronic integrated-circuit chips to powerful systems that utilize those chips and efficient telecommunication systems that interconnect those systems. A wide array of complex technological systems, such as power generation and distribution systems and modern processing and manufacturing plants, rely on computer systems developed and designed by computer engineers.

Program–Level Learning Outcomes (PLOs)

1. Analyze ethical impacts of computer usage to personals, organizations, social, and the rights and value of others
2. Integrate computer engineering knowledge with other related sciences and pursue new knowledge in computer engineering
3. Evaluate the computer requirements and identify the appropriate engineering knowledge for developing computer applications
4. Generate potential solutions for problem solving with computer engineering knowledge and skills
5. Perform good communication skills with various groups of peoples and facilitate team members in various problem solving situations both as a leader and a follower
6. Create a related computer engineering development based on information technologies in mathematics or applied statistics

Download List of Courses

Download Course Description

Download Thailand Qualification Framework (TQF)

Program Curriculum

The Number of Credits Required for the Program: No less than 170 credits

Curriculum Structure

1) Foundation Courses      None    credits
2) General Education Courses      38    credits
     1. English Communication       12-16    credits
     2. Life Appreciation       4    credits
     3. Global Citizenship       4    credits
     4. Critical Thinking      4    credits
     5. Leadership      4    credits
     6. Digital Literacy       4    credits
     7. GE Electives       2-6    credits
3) Major Courses      104    credits
     1. Engineering Core Courses      38    credits
     2. Major Required Courses      58    credits
     3. Major Elective Courses      8    credits
4) I-Design Electives Courses       20    credits
5) Free Electives Courses      8    credits

Curriculum Plan

Notes: Course Group Code
G    General EducationC    Core Courses
R    Required Major CoursesE    Elective Major Courses
F    Free ElectivesI    i-Design

Year I

Trimester I

Course
Group Code
Course CodeSubjectCredits
GICGC 101Academic Writing and Research I4 (4-0-8)
GICGx xxx General Education (Digital Literacy)4 (x-x-x)
GICGx xxx General Education (Critical Thinking)4 (x-x-x)
Total12

Trimester II

Course
Group Code
Course CodeSubjectCredits
GICGC 102Academic Writing and Research II4 (4-0-8)
GICGx xxx General Education (Global Citizenship)4 (x-x-x)
GICGx xxx General Education (Life Appreciation)4 (x-x-x)
CICPY 101Physics I4 (4-0-8)
Total16

Trimester III

Course
Group Code
Course CodeSubjectCredits
GICGC 103Public Speaking4 (4-0-8)
CICMA 106Calculus I4 (4-0-8)
CICPY 102Physics II4 (4-0-8)
CEGCI 113Fundamental Computer Programming3 (2-2-5)
Total15

Year II

Trimester I

Course
Group Code
Course CodeSubjectCredits
GICGC 2xxEnglish Communication (4)4 (4-0-8)
CICMA 213Calculus II4 (4-0-8)
RICMA 223Linear Algebra A2 (2-0-4)
CEGCI 201Discrete Mathematics4 (4-0-8)
CEGCI 211Advanced Computer Programming3 (2-2-5)
Total17

Trimester II

Course
Group Code
Course CodeSubjectCredits
GICGx xxxGeneral Education (Leadership)4 (x-x-x)
CEGCI 230Electric Circuit Analysis4 (4-0-8)
REGCI 202Eng. Maths for Signal and Systems4 (4-0-8)
REGCI 213Programming Paradigms4 (4-0-8)
Total16

Trimester III

Course
Group Code
Course CodeSubjectCredits
CEGCI 232Engineering Electronics4 (3-2-7)
REGCI 221Data Structure and Algorithms4 (4-0-8)
REGCI 231Digital Circuit Design4 (4-0-8)
REGCI 233Digital Circuit Design Lab1 (0-2-1)
REGCI 252System programming4 (4-0-8)
Total17

Year III

Trimester I

Course
Group Code
Course CodeSubjectCredits
REGCI 321Database Systems4 (4-0-8)
REGCI 330Microprocessors and Interfacing4 (4-0-8)
REGCI 333Computer Architecture4 (4-0-8)
REGCI 340Software Design2 (2-0-4)
Total14

Trimester II

Course
Group Code
Course CodeSubjectCredits
CEGCI 305Statistics for Research in Computer Engineering4 (4-0-8)
REGCI 332Embedded Systems4 (4-0-8)
REGCI 341Software Engineering4 (4-0-8)
REGCI 351Operating Systems4 (4-0-8)
Total16

Trimester III

Course
Group Code
Course CodeSubjectCredits
GICGx xxxGeneral Education (Elective)2 (x-x-x)
REGCI 371Computer Networks and Information Security4 (4-0-8)
FICXX xxxFree Elective (1)4 (x-x-x)
FICXX xxxFree Elective (2)4 (x-x-x)
Total14

Summer Session

Course
Group Code
Course CodeSubjectCredits
REGCI 319Internship in Computer Engineering2 (0-12-2)
Total2

Year IV

Trimester I

Course
Group Code
Course CodeSubjectCredits
REGCI 491Computer Engineering Seminar1 (0-2-1)
IICXX xxxI-Design Elective (1)4 (4-0-8)
IICXX xxxI-Design Elective (2)4 (4-0-8)
IICXX xxxI-Design Elective (3)4 (4-0-8)
Total13

Trimester II

Course
Group Code
Course CodeSubjectCredits
REGCI 492Computer Engineering Project2 (0-4-2)
IICXX xxxI-Design Elective (4)4 (x-x-x)
IICXX xxxI-Design Elective (5)4 (x-x-x)
Total10

Trimester III

Course
Group Code
Course CodeSubjectCredits
EEGCI xxxEGCI Elective (1)4 (x-x-x)
EEGCI xxxEGCI Elective (2)4 (x-x-x)
Total8

ข้อมูลติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา จ. นครปฐม 73170
ที่ตั้งภาควิชา : ตึก 3  ชั้น 2  ห้อง 6267

โทรศัพท์ (02) 889-2138 ต่อ 6251-2
โทรสาร (02) 889-2138 ต่อ 6259

จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30

Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering, Mahidol University
25/25 Phuttamonthon 4 Rd. Salaya Nakorn Pathom 73170
Location : No.3 Bldg, 2nd Fl, 6267 room

Tel. (662) 889-2138 ext. 6251-2
Fax. (662) 889-2138 ext. 6259

Mon – Fri 8:30A.M. – 4:30P.M.

Social Info

สมัครเรียน