ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี และทีม Mental Health Tech ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดในงาน 48th International Exhibition of Inventions Geneva

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี และทีม Mental Health Tech เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medalist) จากการเข้าร่วมประกวดประดิษฐกรรม และนวัตกรรมในงาน 48th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในผลงาน “AI Psychological Intervention Open Platform”