ทุนภูมิพล ม.มหิดล ประจําปีการศึกษา 2564

📌 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มอบทุนอุปการะการศึกษา ประจำปี 2564 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 8 ทุน ทุนละ 40,000 บาท/ปี ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 5 ต.ค. 64 ที่งานกิจการนักศึกษา

(การให้ทุนอุปการะการศึกษาประจำปี 2564)

 

📌 ประชาสัมพันธ์ “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ทุน มูลค่า 50,000 บาท สำหรับนศ.ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยนศ.ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนฯจะเข้ารับพระราชทาน “ทุนภูมิพล” ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 ผู้ที่สนใจดาวโหลดใบสมัครและแบบบันทึกกิจกรรม/ผลงานดีเด่นที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/2021/12934 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 23 ก.ค. 64

(ขอประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุมภูมิพล ปี2564)

 

📌 รัฐบาลอิตาลี เปิดรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทุนศึกษาวิจัย และหลักสูตรภาษาและวัฒนาธรรมอิตาลี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ต.ค. 65 ผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนจำนวน 900 ยูโร/เดือน ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ที่ https://studyinitaly.esteri.it ภายในวันที่ 13 ก.ค. 64

(Scholarships granted by the Italian Government to Thai nationals)

 

📌 ประชาสัมพันธ์ Kochi University of Technology, Japan เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ https://www.kochi-tech.ac.jp/english/ ภายในวันที่ 17 ก.ย. 64

(ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)