Bitkub Academy จัดการบรรยาย ในหัวข้อ “Cryptocurrency” แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Bitkub Academy ร่วมจัดบรรยายแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ในหัวข้อ “Cryptocurrency” โดยเป็นการบรรยายผ่านประสบการณ์และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการจริง

ซึ่งในครั้งนี้ มีคุณเบส ณัฐชยา แย้มบู่ ตำแหน่ง Academy Business Development ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยการบรรยายในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความรู้ และปูพื้นฐานเกี่ยวกับ สกุลเงินดิจิทัล หรือ Cryptocurrency ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นพื้นฐาน ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีที่คาดการณ์ว่าจะเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในเเวดวงการเงินเเละเทคโนโลยีในอนาคต  ตลอดจนมีการกล่าวถึงการต่อยอดซื้อขายและเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบัน และการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ NFT อีกด้วย โดยการจัดงานครั้งนี้ มีนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก