ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผ่านมาตรฐานการรับรองจาก ABET อย่างเป็นทางการ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดลผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจาก ABET (The Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.) ในหลักสูตร Computer Engineering (Bachelor of Engineering) และภาควิชาฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับอีก 5 หลักสูตรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ Biomedical Engineering (Bachelor of Engineering), Chemical Engineering (Bachelor of Engineering), Civil Engineering (Bachelor of Engineering), Electrical Engineering (Bachelor of Engineering) และ Mechanical Engineering (Bachelor of Engineering)

โดยการรับรองของ ABET เป็นการรับรองการศึกษาเฉพาะหลักสูตรที่ตระหนักถึงคุณภาพของเทคโนโลยีในระดับมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์