เปิดรับสมัคร นศ. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Osaka University, Japan จำนวน 3 โครงการ…

23 สิงหาคม 2021 - 25 กันยายน 2021
Loading Events
  • This event has passed.

โครงการ Osaka University Student Exchange Program Spring 2022 Intake เปิดรับสมัคร นศ. ป.ตรีและบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Osaka University, Japan จำนวน 3 โครงการ

  1. iExPo สำหรับนศ.ป.ตรีและบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่สนใจศึกษาหลักสูตรที่ Osaka University เปิดสอน
  2. OUSSEP สำหรับนศ.ป.ตรีชั้นปีที่ 3-4 ที่สนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  3. Frontier Lab สำหรับนศ.ป.ตรีและบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผู้ที่สนใจส่งเอกสารการสมัครที่อีเมล nawaporn.sae@mahidol.edu ภายในวันที่ 25 ก.ย. 64

Details

Start:
23 สิงหาคม 2021
End:
25 กันยายน 2021
Event Tags: