ประกวดภาพถ่าย หรือ คลิปสั้นในหัวข้อ “วิศวะ-มหิดล ชีวิตติดล็อกดาวน์”