งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล ปี 2561