SCB จัดการบรรยาย ในหัวข้อ “Career Coach + Speed up Interview” แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดบรรยายแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ในหัวข้อ Career Coach + Speed up Interview โดยเป็นการบรรยายผ่านประสบการณ์และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการจริง

ซึ่งในครั้งนี้มี ดร. อัครนันท์ อมรวิริยะกุล ผู้จัดการการเรียนรู้และพัฒนาสายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคุณพงษ์ชัย เจริญรุ่งโรจน์คุณ Learning Development Manager นำทีมพร้อมกับวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมบรรยาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้เป็น The new class of financial technology business โดยมียานแม่ SCBx เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน

และได้มีการแนะนำขั้นตอน วีธีการเตรียมความพร้อมที่นำไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการสายงานของตนเอง เช่น การศึกษา Core value ของตนเอง ดูความถนัดของตนเอง การฝึก Story telling เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน และเพิ่มความมั่นใจไปอีกขั้น ด้วย Technical skill & Soft skill ในการจัดงานครั้งนี้มีนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก