วิศวะมหิดล ร่วมกับ MFEC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ยกระดับด้านไอทีในการพัฒนาประเทศ

วิศวะมหิดล ร่วมกับ MFEC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ยกระดับด้านไอทีในการพัฒนาประเทศ
 
วันที่ 7 มีนาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) โดย คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ลงนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมไอทีในการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่และบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เพื่อยกระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความมั่นคงของประเทศ
 
โดยมี ผศ.ดร.คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร.กรินทร์ สุมังคะโยธิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คุณก่อกนก ภัทรเมธาวรกุล (Senior Information Security Director) และ คุณดำรงศักดิ์ รีตานนท์ (Chief Cyber Security Officer) ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล (Digital Forensics) ห้องปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) และกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล