คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอน จาก โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอน จาก
📍 โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) โดยในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ส่งตัวแทนได้แก่ รศ.ดร. สุรทศ ไตรติลานันท์ และ ผศ.ดร. คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์ เป็นตัวแทนร่วมให้การต้อนรับ สำหรับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้นมีการเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและความมั่นคงทางนิติวิทยาเชิงเลข (Digital Forensic) และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเรียนการสอนของภาควิชา เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อของน้องๆ ในอนาคตอีกด้วย