วิศวะคอมฯ ม.มหิดล ร่วมคว้ารางวัลสุดยอดทีมหญิงไทยไซเบอร์ ในการแข่งขัน “Woman Thailand Cyber Top Talent 2022”

เปิดตัวสุดยอดทีมหญิงไทยไซเบอร์ คว้าแชมป์การแข่งขัน “Woman Thailand Cyber Top Talent 2022”
สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด จัดการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สําหรับ “ผู้หญิง” และ “เพศสภาพเป็นหญิง” ครั้งแรกของประเทศไทย “Woman Thailand Cyber Top Talent 2022” โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) และ บริษัท สยามถนัดแฮก จํากัด ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 132 ทีม มีวัตถุประสงค์ให้ผู้หญิง หรือมีเพศสภาพเป็นหญิง ได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาประสบการณ์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ เป็นการสร้างศักยภาพบุคลากรไซเบอร์ในระดับองค์กรหรือทั่วไป รวมถึงส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ และใช้สิทธิในการแสดงออกถึงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ โดยเริ่มต้นรอบคัดเลือก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จํานวน 83 ทีม และประชาชนทั่วไป จํานวน 49 ทีม
 
โดยพลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า สกมช. มีแผนผลักดันสร้างบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้เพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันที่ไทยยังมีการขาดแคลนอยู่จํานวนมาก โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นผู้หญิง หรือมีเพศสภาพหญิง เพราะจากสถิติของโลกจะมีผู้หญิงเข้ามาทํางานสายไซเบอร์ซีเคียวริตี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ขณะที่ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 3% เท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เข้ามาทํางานในด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้มากขึ้น จึงได้จัดการแข่งขัน Woman Thailand Cyber Top Talent 2022 ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สําหรับผู้หญิงและเพศสภาพเป็นหญิงครั้งแรกของไทยขึ้น
 
โดยรอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการ Cybersecurity ทั้ง 4 ท่าน คุณศรัณย์ หงสกุล Brand Manager จาก Rainbow Silver Co.,Ltd. คุณฐิตารีย์ กุลอาจศรี Head of Cyber Threat Intelligence and Analytics Division (Cyberelite) คุณอุทัยวรรณ ฤกษ์พิชญโยธิน Business Development Manager – Cloud Security (Fortinet) และคุณฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ Chief Information Security Officer (True Digital Group) ซึ่งมีทีมเข้าแข่งขันจํานวน 30 ทีม ณ Novotel Bangkok on Siam Square ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท พร้อมเหรียญที่ระลึก โล่รางวัล และเกียรติบัตร
 
ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา-อุดมศึกษา อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม CHAFIRN อันดับที่ 2 ทีม Donald Duck และอันดับที่ 3 ทีม Bibimbab ในระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม BInk Mk อันดับที่ 2 ทีม hacKEr4nDtHECA7 และอันดับที่ 3 ทีม CINPA
ส่วนทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่ทีม Tum Dai or Dai Tum ได้รับรางวัล ชมเชยในอันดับที่ 4 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และทีม Monster Hunter นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีไทย ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 5
ท้ายที่สุดนี้ทางภาควิชาฯ ขอเเสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนด้วยนะครับ