คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมงานเปิดบ้านวิศวะมหิดล MUEG OpenHouse 2023

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมงานเปิดบ้านวิศวะมหิดล (MUEG OpenHouse 2023) โดยจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนกิจกรรมภายนอกห้องเรียน

โดยส่วนของภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร นริศ หนูหอม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, รศ.ดร.สุรทศ ไตรติลานันท์ และ ผศ.ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาฯ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในกิจกรรม EG Tour ซึ่งเป็นการแนะนำห้องปฏิบัติการกับผู้ที่สนใจและลงทะเบียนเข้าร่วมเยี่ยมชม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้เห็นเครื่องมือที่ใช้ในห้องเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีบรรยายภาพรวมของแผนการศึกษา สิทธิต่างๆ ตลอดจนทุนการศึกษา และยังมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนจริง โดยกิจกรรมงานเปิดบ้านวิศวะมหิดล MUEG OpenHouse 2023 ในครั้งนี้ มีน้องๆ นักเรียนจากหลากหลายโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก