คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอน จาก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอน จาก 📍 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดยในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รศ.ดร. สุรทศ ไตรติลานันท์ และ ดร. กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี ได้ให้การต้อนรับ และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ ตลอดจนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเรียนการสอนของภาควิชา โดยกิจกรรมการเยี่ยมชมนี้นอกจากจะเป็นการเข้าเยี่ยมชมแลปต่างๆ แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ เข้าใจและศึกษาความชอบและความถนัดทางด้านวิศวกรรมของตนเองอีกด้วย