ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมงานเปิดบ้าน (EGMU Open house 2021) ในรูปแบบ New normal

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะวิศวะกรรมศาสตร์ จัดงานเปิดบ้าน (EGMU Open house 2021) ในรูปแบบ New Normal

โดยมี ผศ.ดร คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิศวฯ กับน้องๆ ผู้ที่สนใจ
ผ่านรูปแบบ Video Conference ทั้งนี้มีการบรรยายบรรยากาศในภาพรวม แผนการศึกษา สิทธิต่างๆ ตลอดจนทุนการศึกษา

ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหลากหลายสาขาวิชา และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย โดยการเปิด
Open house ในครั้งนี้ มีน้องๆ นักเรียน นักศึกษา สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก