ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดการบรรยาย ในหัวข้อ “จิตวิทยาสำหรับโรคซึมเศร้า”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็น Global Citizen ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เสริมทักษะผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 21st Century Skills เพื่อตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen และ Global Talents ผ่านประสบการณ์และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการจริง

โดยมี นพ. สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข คุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และคุณแกมแก้ว โบษกรนัฏ นักจิตวิทยา มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ด้านสาเหตุและปัจจัยการเกิดโรคซึมเศร้า พร้อมแนะนำวิธีป้องกัน การเยียวยาจิตใจให้ดีขึ้นด้วยการปรับวิธีคิด หรือรักษาด้วยการใช้ยา ในการจัดงานครั้งนี้มี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก