ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัย Tamagawa University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัย Tamagawa University ประเทศญี่ปุ่น โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ส่งตัวแทน ได้แก่ ผศ.ดร.คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาฯ และ ดร.กรินทร์ สุมังคโยธิน ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในส่วนของภาควิชาฯ นั้นมีการเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและความมั่นคงทางนิติวิทยาเชิงเลข (Digital Forensic) และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือเเละงานวิจัยต่างๆในอนาคตอีกด้วย